กนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ธนาคารกรุงเทพ รับรางวัลดีเด่นความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ ลูกค้าธุรกิจ SME รับ 3 รางวัลบริหารจัดการเป็นเลิศ

๒๕ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๙

นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ นายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวงธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมลูกค้าธุรกิจ SME

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมแสดงความยินดีลูกค้าเอสเอ็มอี รับรางวัลชนะเลิศธรรมาภิบาลดีเด่นปี 2562

๒๐ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๐๘

กรุงเทพฯ-20 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ วงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด (กลาง)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมแสดงความยินดีลูกค้าเอสเอ็มอี รับรางวัลชนะเลิศธรรมาภิบาลดีเด่นปี 2561

๒๔ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๑:๑๕

กรุงเทพฯ-24 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (กลาง) นายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 6 จากขวา) และกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเชษฐ์ ตั้งสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 6 จากซ้าย) บริษัท เอราวัณฟูด

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมแสดงความยินดีกับ 2 ลูกค้าเอสเอ็มอี คว้ารางวัล ในงาน SMEs Excellence Awards

๐๗ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๐๗

กรุงเทพฯ-7 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง (กลาง) พร้อมผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับ 2 ลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคาร ในโอกาสเข้ารับรางวัล SMEs Excellence Awards 2017 ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: ธ.กรุงเทพ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการก่อสร้างไทยให้แข็งแกร่ง กับสัมมนา การปรับตัวของผู้ประกอบการก่อสร้างไทยในยุค

๐๙ ก.พ. ๒๐๑๗ ๐๙:๒๔

กรุงเทพฯ-9 ก.พ.- นายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (กลาง) ให้การต้อนรับ นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ นายกอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่ 2 จากขวา) ที่ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในปี 2560 ในงานสัมมนา

ภาพข่าว: BangkokBankSME.com เสริมศักยภาพผู้ประกอบการก่อสร้างไทยให้แข็งแกร่ง โดยจัดสัมมนา การปรับตัวของผู้ประกอบการก่อสร้างไทยในยุค

๐๑ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๔:๕๖

กรุงเทพฯ-1 ก.พ.-อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนเซาท์ นายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (กลาง) ให้การต้อนรับ นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ นายกอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่ 2 จากขวา) ที่ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในปี 2560

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าเข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น สนับสนุนผู้ประกอบการประกอบธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จ

๑๗ มี.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๐๗

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นางรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) และนายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีไซน์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ได้รับความไว้วางใจจากเคซีอี อิเลคโทรนิคส์ ออกบัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท ประจำตัวผู้บริหารและพนักงาน

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๓๔

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) นายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) พร้อมนายธีรเดช ศรีอิทธยากร ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ สถานทูตจีน จัดสัมมนา The Chinese Link Forum หัวข้อ The Age of the Redback How to Save Millions by RMB

๒๐ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๐๙

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากขวา) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ขวา) นายคณิต สีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมเสวนาระดับผู้นำในการประชุมการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

๒๙ พ.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๒๑

กรุงเทพฯ-29 พ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายปิติ สิทธิอำนวย กรรมการธนาคาร (กลาง) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่(ที่ 2 จากซ้าย) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ มร. โมะริคาซุ

ภาพข่าว: ฉลองตรุษจีนสมาคมการค้าไทย-ฮ่องกง

๐๑ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๕:๓๐

กรุงเทพฯ-1 มี.ค.-โรงแรมคอนราด ฯพณฯ มร. กวน มู่(ที่ 4 ขวา) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองตรุษจีนประจำปีของสมาคมการค้าไทย ฮ่องกง จัดโดย มร. แอนดรู วอง(ที่ 3 ขวา) ประธานสมาคมฯ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ ในภาพจากซ้ายไปขวา: 1. มร. ซู

เอชเอสบีซี แต่งตั้งผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจคนใหม่ ตั้งเป้าเติบโตธุรกิจระหว่างประเทศ

๐๘ ก.พ. ๒๐๑๐ ๑๔:๐๐

กรุงเทพฯ-8 ก.พ.-ธนาคารเอชเอสบีซี ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย แต่งตั้งนายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นายกนกศักดิ์ ได้รับมอบหมายให้สร้างธุรกิจพาณิชย์ธนกิจให้เติบโต โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่