กมล อุปแก้ว ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (7 กรกฎาคม 2547)

๐๗ ก.ค. ๒๐๐๔ ๐๗:๕๘

กรุงเทพฯ-7 ก.ค.-กระทรวงการต่างประเทศวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 254715.00 น. - นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวง การต่างประเทศ นายแพทย์จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ อธิบดี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายกมล อุปแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อแห่งประเทศไทย และ Mr.Tony Lisle Team Leader, UNAIDS