กมิล ปั้นประสงค์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

กรุงเทพฯ-4 มี.ค.-โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ นพ. วันชาติ ศุภจัตุรัส ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7) เป็นประธานจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น อาทิ รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ สุภาวดี ขีดขิน สิริเกศ จิรกิติ ฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล นพ. นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ และ นพ. กมิล ปั้นประสงค์ ภายใต้บรรยากาศงาน REUNION ปธพ.7 Lets Party with กลุ่มบอระเพ็ดและกลุ่มกานพลู ที่ห้องมรกต โรงแรม ด

ภาพข่าว: ปธพ.7 สังสรรค์

๐๔ มี.ค. ๒๐๒๐ ๑๒:๓๖

ภาพข่าว: ซ้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วย SKY ICU

๐๘ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๐๗

กรุงเทพฯ-8 ม.ค.-แมสคอท คอมมิวนิเคชั่น สุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด งานซ้อมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤต โดยเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (SKY ICU) โดยมี นพ. กมิล ปั้นประสงค์ ผู้อำนวยการ รพ. เมืองราช พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลให้การต้อนรับ โดยมี นพ. อัจฉริยะ