กระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ซาอุดีอาระเบียเตรียมจัดการประชุมไฟแนนเชียล เซกเตอร์ คอนเฟอเรนซ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 มีนาคม ณ กรุงริยาด

๐๘ ก.พ. ๒๕๖๖ ๑๗:๕๕

การประชุมไฟแนนเชียล เซกเตอร์ คอนเฟอเรนซ์ (Financial Sector Conference หรือ FSC) ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยพันธมิตรของโครงการพัฒนาภาคการเงิน (กระทรวงการคลัง ธนาคารกลางซาอุดีอาระเบีย และองค์การตลาดทุน)

EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง จับมือสภาหอฯ สรท. กยท. และ บสย. เดินเครื่องโครงการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖ ๐๙:๔๐

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง เปิดตัวโครงการความร่วมมือกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (สภาหอฯ) สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

รัฐบาลมองโกเลีย: มองโกเลียกลายเป็นผู้ออกตราสารหนี้ระดับ B รายแรกจากเอเชียแปซิฟิก ที่บุกตลาดตราสารหนี้สากลได้เป็นผลสำเร็จในปี

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ ๑๕:๔๐

มองโกเลียขาดดุลงบประมาณลดลง 60%พันธบัตรได้รับการตอบรับเกินกว่าวงเงินที่เสนอขายถึงสี่เท่าตัวรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของมองโกเลีย ประกาศว่านโยบายฟื้นฟูใหม่ (New Recovery Policy)ซึ่งเป็นนโยบายหลักของมองโกเลีย

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ และรักษาการรองผู้จัดการทั่วไปสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ เข้าพบ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่ออวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566 และ

บสย. อวยพรปีใหม่ รมว.คลัง

๓๐ ธ.ค. ๒๐๒๒ ๐๘:๔๖

ผลการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

๑๙ ธ.ค. ๒๐๒๒ ๑๖:๕๘

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การจัด มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่