กระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ก.ล.ต. เผยกระทรวงการคลังออกประกาศ กำหนดให้ธุรกิจประเภท ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๑:๔๒

ตามที่ประกาศกระทรวงการคลัง* ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 กำหนดให้ธุรกิจประเภท ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 โดย ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล หมายความว่า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 4 ปัจจัยที่ควรพิจารณา กรณีการเก็บภาษีขายหุ้น

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑๕:๐๓

ตามที่มีข่าวว่ากระทรวงการคลังจะเรียกเก็บภาษีการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.1% ของมูลค่าขายตั้งแต่บาทแรกนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่ายังมี 4 ปัจจัยที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมตามที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เคยนำเสนอมาโดยตลอด ดังนี้อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.1% (ภาษีขายหุ้น)

รมว. คลัง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ก.ต.ท.

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕ ๑๐:๑๑

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แก่ นายพรชัย ชุนหจินดา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ได้แก่ นางจันทิมา เพียรเวช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม