กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ผศ.ดร.วิโรจน์ ประธาน ทปอ.มทร. นำทีมมทร.พบ 2 รมต. 1 รมช. หารือตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

๐๗ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๑:๑๘

กรุงเทพฯ-7 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) นำอธิการบดี 8 มทร เข้าพบ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์