กระทรวงคมนาคม ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

๐๔ ธ.ค. ๒๕๖๔ ๑๒:๑๐

กระทรวงคมนาคมแองโกลา เปิดให้ทั่วโลกร่วมประกวดราคาเพื่อคว้าสิทธิบริหารสถานีตู้คอนเทนเนอร์อเนกประสงค์และสินค้าทั่วไปของท่าเรือโลบิโต โดยให้สัมปทาน 20

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๐๘:๐๐

สิทธิในการคว้าสัมปทานบริหารสถานีตู้คอนเทนเนอร์อเนกประสงค์และสินค้าทั่วไปของท่าเรือโลบิโต ยังคงเปิดรับการเสนอราคาจากทั่วโลก การประกวดราคาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาผู้บริหารจัดการ