กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ก.ล.ต. หารือ ดีอีเอส ร่วมมือป้องปรามกรณีหลอกลวงลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย

๑๐ ต.ค. ๒๐๒๒ ๑๖:๓๘

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาหลอกลวงการลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย ตั้งคณะทำงานร่วมกันในการติดตามและวางแนวทางป้องกันและปราบปราม