กระทรวงพาณิชย์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

พาณิชย์มอบตรา 'Thai SELECT' ให้ร้านอาหารไทย 217 ร้าน การันตีคุณภาพมาตรฐานร้านอาหารไทย

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖ ๑๗:๒๔

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2565 ให้ร้านอาหารไทยที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกอย่างเข้มข้น 217 ร้าน ประกอบด้วย Thai SELECT SIGNATURE 12 ร้าน Thai SELECT CLASSIC 185 ร้าน และ Thai SELECT UNIQUE 20 ร้าน โดยร้านอาหาร Thai SELECT