กระทรวงเกษตรสหกรณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

กระทรวงเกษตรฯ จัดสัมมนา สานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร รวมพลังเกษตรกรกว่า 3,000 ราย

๑๗ ก.ย. ๒๐๑๘ ๐๙:๐๗

กรุงเทพฯ-17 ก.ย.-กระทรวงเกษตรสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการสัมมนา สานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูปภาคการเกษตร

กระทรวงเกษตรฯ เร่งเคลียร์พื้นที่ระบาดหนอนหัวดำ ปูพรม 2 จังหวัด ประจวบคิรีขันธ์และสุราษฎร์ธานี ตะลุยสร้างการรับรู้สู่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนชูหัวใจความสำเร็จของโครงการอยู่ที่ความร่วมมือ

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๗ ๒๑:๓๖

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแลสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากมติ ครม.ที่อนุมัติให้กระทรวงเกษตรสหกรณ์ดำเนินโครงการและงบประมาณเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่

ก.เกษตรฯ หารือเกาหลีใต้ คืบหน้าร่วมมือด้านบริหารจัดการน้ำ

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๖ ๒๒:๐๘

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ - เกาหลีใต้ หารือคืบหน้าแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกแสดงเจตจำนง (MOI) ความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จ. อุดรธานี และหนองคาย พร้อมจัดคณะทำงานด้านเทคนิคทั้งสองประเทศ ประชุมกำหนดขอบเขตงานร่วมกันในเดือน ก.ย. นี้ พลเอก ฉัตรชัย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำกลุ่มสหกรณ์และเกษตรกรเข้าขอบคุณนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสการจัดงาน เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ ที่มีการตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมประชาสัมพันธ์ งานไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม

๒๗ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๒๓

กรุงเทพฯ-27 พ.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ภาพข่าว: รมว.กษ.นำกลุ่มเกษตรกรเข้าขอบคุณนายกฯ

๒๖ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๑๒

กรุงเทพฯ-26 พ.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำกลุ่มสหกรณ์และเกษตรกรเข้าขอบคุณ

ปลัดเกษตรฯ เรียกประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้อง เร่งเดินแผนแม่บทการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมง

๐๗ ก.ค. ๒๐๑๔ ๐๘:๒๓

กรุงเทพฯ-7 ก.ค.-กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ประมงและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานประมงของกระทรวงเกษตรสหกรณ์ ว่า ตามที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ใน Tier 3

มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

๐๙ ส.ค. ๒๐๐๐ ๐๘:๐๙

กรุงเทพฯ-9 ส.ค.-ปชป. นายอาคม เอ่งฉ้วน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ได้แถลงข่าวภายหลังการมอบวุฒิบัตรผู้ควบคุมฟาร์มให้กับสัตว์แพทย์ 227 ราย นายอาคม เอ่งฉ้วน กล่าวว่า ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารเพื่อการดำรงชีพมากขึ้น