กระทรวงแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

นฤมล บุกเรือนจำหญิง สานฝันผู้ต้องขัง สู่ช่างมืออาชีพ

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๖:๔๐

นฤมล บุกเรือนจำหญิง สานฝันผู้ต้องขัง สู่ช่างมืออาชีพ ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างปูกระเบื้อง มีผู้ต้องขังหญิงเข้ารับการทดสอบทั้งหมด 29 คน ดำเนินการทดสอบโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี