กระทรวงไอซีที ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: กระทรวงดิจิทัลฯบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคม กับ สาธารณรัฐรวันดา ระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ณ

๐๕ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๒:๑๕

กรุงเทพฯ-5 พ.ย.-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับ HON. Paula Ingabire รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีและนวัตกรรมแห่งสาธารณรัฐรวันดา พร้อมทั้งได้ร่วมลงนามใน

ก.ดิจิทัลฯ MOU ก.ไอซีทีฯ รวันดา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านดิจิทัล 2 ประเทศ

๐๕ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๐:๒๕

กรุงเทพฯ-5 พ.ย.-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมลงนามใน บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคม ไอซีทีและเทคโนโลยีดิจิทัล กับกระทรวงไอซีทีและนวัตกรรมแห่งสาธารณรัฐรวันดา ก่อนร่วมการประชุมผู้มีอำนาจเต็มของสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ปาฐกถาพิเศษ ในงานเปิดตัวโครงการ 'ส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart City)

๐๕ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๕๐

กรุงเทพฯ-5 ต.ค.-ฟร้อนท์เพจ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Phuket Smart City Digital Economy ในงานเปิดตัวโครงการ 'ส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart City)' จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด 'Phuket Smart City 2020 : Smile

ภาพข่าว: รองปลัด ก.ไอซีที เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการสัมมนา 'รายงานผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

๐๕ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๑๘

กรุงเทพฯ-5 ต.ค.-ฟร้อนท์เพจ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในการสัมมนา 'รายงานผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจำปี 2559' โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ภาพข่าว: เอ็ตด้า (ETDA) ร่วมจัดสัมมนา รับฟังความเห็น ร่างกฏหมายเกี่ยวกับความผิดทางคอมพิวเตอร์

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๕๘

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-APPR Media สุรางคณา วายุภาพ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที และพล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร ประธานคณะกรรมาธิการฯ (กลาง)

กระทรวงไอซีที จัดงานสัมมนายกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับ CISO CERT Readiness

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๓๐

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-คูดี สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที จัดงานสัมมนายกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับ CISO CERT Readiness และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ภาพข่าว: รองปลัด ก.ไอซีที เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการสัมมนา 'รายงานผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

๑๒ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๒๐

กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-ฟร้อนท์เพจ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในการสัมมนา 'รายงานผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจำปี 2559' โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

รมว.ไอซีที ปาฐกถาพิเศษ ในงานเปิดตัวโครงการ 'ส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart City) จังหวัดภูเก็ต

๑๒ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๐๙

กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-ฟร้อนท์เพจ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Phuket Smart City Digital Economy ในงานเปิดตัวโครงการ 'ส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart City)' จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด 'Phuket Smart City 2020 : Smile

ซิป้า ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล หรือโครงการPhuket Smart City

๑๒ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๒:๐๙

กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-คอร์แอนด์พีค กระทรวงไอซีที ซิป้า ร่วมเปิดตัวโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล จ.ภูเก็ต หรือโครงการ Phuket Smart City ชูศูนย์Phuket Smart City Innovation Park (Phuket SCIP) เพื่อส่งเสริมการลงทุน สนับสนุน Startup ผู้ประกอบการ SMEs

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เป็นประธานเปิดงาน 'สัมมนาระหว่างประเทศและงานประชุมเชิงปฏิบัติการ Asia Pacific Open Data Summit 2016 PRAGMA

๐๗ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-7 ก.ย.-ฟร้อนท์เพจ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดงาน 'สัมมนาระหว่างประเทศและงานประชุมเชิงปฏิบัติการ Asia Pacific Open Data Summit 2016 PRAGMA 31' โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดเกษตรดิจิทัล

๐๗ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๓๓

กรุงเทพฯ-7 ก.ย.-ฟร้อนท์เพจ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานต่อ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีเปิดงาน 'ตลาดเกษตรดิจิทัล' ภายใต้แนวคิด เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า

กระทรวงไอซีที ร่วมกับ กระทรวงเกษตรฯ จัดงานตลาดเกษตรดิจิทัล ทีโอที ให้บริการการสื่อสารหลักตลอดงาน พร้อมจัด Free WiFi เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ สนองนโยบาย Digital

๐๗ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๒๓

กรุงเทพฯ-7 ก.ย.-ทีโอที กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชวนเที่ยวงานคลองผดุงกรุงเกษม ตลาดเกษตรดิจิทัล ภายใต้แนวคิด เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า สนองนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) พบสินค้าเกษตรปลอดภัย WiFi ทุกที่ ช้อปได้ทันที

Thailand Online Mega Sale จับมือ ซิกน่า ประกันภัย แจกโชคสุดฟินลุ้นบินฟรีไปญี่ปุ่น เพียงช้อปสินค้าตลอดโครงการ 1-9

๐๖ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๓:๒๙

กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-APPR Media นักช้อปออนไลน์ เตรียมลุ้นรับโชคสุดฟินบินฟรี!! เพียงช้อปสินค้าและบริการกว่า 10,000 รายการ ที่ลดกระหน่ำสูงสุด 90 % ในงาน Thailand Online Mega Sale 2016 Raining Sales Fever : ลดเวอร์! ท้าหน้าฝน ตั้งแต่วันที่ 1 9 กันยายน นี้ ซึ่ง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ก.ไอซีที เตรียมจัดงาน เกษตรดิจิทัล ดันภาคการเกษตรสร้างนวัตกรรมและต่อยอดเพิ่มคุณภาพชีวิต

๐๖ ก.ย. ๒๐๑๖ ๐๘:๒๐

กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-ฟร้อนท์เพจ กระทรวงไอซีทีจับมือกระทรวงเกษตรฯ จัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด เกษตรดิจิทัล ก.ย.นี้ เตรียมนำทัพสินค้าและการสาธิตสินค้าการเกษตรออนไลน์ หวังสร้างโอกาสให้เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าการเกษตร สร้างระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ (Agricultural Technology and Innovation

ก.ไอซีที เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลต่อเนื่อง

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๙

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-ฟร้อนท์เพจ รมว.ไอซีที เผยภารกิจของกระทรวงไอซีที ด้านการผลักดันกฎหมายดิจิทัลคืบหน้าตามลำดับ ด้านโครงการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเดินหน้าอย่างความรอบคอบและโปร่งใส โครงการเคเบิลใต้น้ำให้ที่ปรึกษาหาแนวทางที่เหมาะสม ส่วนการแก้ปัญหา 2

ก.ไอซีที จับมือ 11 หน่วยงานรัฐ-เอกชนจัดทำฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าของประเทศ

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๔

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-ฟร้อนท์เพจ กระทรวงไอซีที เดินหน้าสานพลังประชารัฐ ลงนามกับ 11 หน่วยงานรัฐและเอกชน ร่วมมือจัดเก็บฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าของประเทศ (National Product Catalogue) หวังจัดระเบียบข้อมูลสินค้า ลดปัญหาการลอกเลียนแบบสินค้า สร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

กระทรวงไอซีที เดินหน้าประกาศเจตนารมณ์ใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๔๐

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-ฟร้อนท์เพจ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผย ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนสถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ศูนย์ดิจิทัลชุมชนสถาบันพัฒนาเยาวสตรีฯ

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน สุขแท้ที่แม่ให้

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๐

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-ฟร้อนท์เพจ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวรายงานต่อ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน สุขแท้ที่แม่ให้ ซึ่งดำเนินการเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84

ภาพข่าว: ก.ไอซีที จับมือ ก.เกษตรฯ แถลงข่าวจัดงาน ตลาดเกษตรดิจิทัล

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๐

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-ฟร้อนท์เพจ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) แถลงข่าวการจัดงาน ตลาดเกษตรดิจิทัล ภายใต้แนวคิด เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไทย การเกษตรไทยก้าวหน้าร่วมกับ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวเรณู ตังคจิวางกูร

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เปิด ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลบ้านโต้น ต้นแบบแห่งแรกของภาคอีสาน

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๕๙

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-ฟร้อนท์เพจ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิด ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ที่เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงไอซีที สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และบริษัท

ภาพข่าว: ก.ไอซีที จับมือกระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน Digital Thailand Startup Thailand ในส่วนภูมิภาค ที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๕๒

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-ฟร้อนท์เพจ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานร่วมกับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน Digital Thailand Startup Thailand ในส่วนภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) โดยกระทรวงไอซีที

ภาพข่าว: ก.ไอซีที ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศูนย์ข้อมูลต่างประเทศ

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๓๔

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-ฟร้อนท์เพจ นางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ในโอกาสศึกษาดูงานกระทรวงไอซีทีด้านการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ

รมว.ไอซีที เปิดงานสัมมนา จัดทำแผนการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนในระดับพื้นที่

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๓๐

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-ฟร้อนท์เพจ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนในระดับพื้นที่ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนพร้อมมอบนโยบาย 'การขับเคลื่อนนโนบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม'

TARAD.com จัดใหญ่ ส่งสินค้าและดีลพิเศษจัดเต็ม ร่วมงาน Thailand Online Mega Sale 2016

๐๒ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๒๒

กรุงเทพฯ-2 ก.ย.-TARAD.com TARAD.com จัดใหญ่ ส่งสินค้าและดีลพิเศษจัดเต็ม ร่วมงาน Thailand Online Mega Sale 2016 พร้อมแจกแต้มแทนเงินสด TARAD Point ฟรี! สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนวันนี้(29 ส.ค.59) จำนวน 999 ท่านแรก!!! แล้วพบกัน 1-9 ก.ย. นี้ ที่ www.TARAD.com กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ภาพข่าว: กระทรวงไอซีที ผนึกกำลังกระทรวงเกษตรฯ จัดงานตลาดเกษตรดิจิทัล สนองนโยบาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

๐๑ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๑

กรุงเทพฯ-1 ก.ย.-ทีโอที กระทรวงไอซีที ผนึกกำลังกระทรวงเกษตรฯ จัดงานตลาดเกษตรดิจิทัล สนองนโยบาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ระหว่างวันที่ 5-25 ก.ย.2559 เร็ว ๆ นี้ นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

กระทรวงวิทย์ฯ - ไอซีที.จับมือบุกอีสานลุยเมืองหมอแคน จัดโรดโชว์งาน Startup Digital Thailandสู่ภูมิภาคครั้งที่ 2 ปักหมุดเริ่มต้นขยายความร่วมมือสู่สากลในกลุ่ม

๒๙ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๗

กรุงเทพฯ-29 ส.ค.-กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทย์ฯ ผนึกมือกระทรวงไอซีที บุกอีสานลุยเมืองหมอแคน ขอนแก่น จัดงานโรดโชว์ Startup Thailand Digital Thailand สู่ภูมิภาคเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ธีม 'Mekong Connect' ขอนแก่น.การเชื่อมโยงประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เป็นประธานเปิดงาน 'การจัดเก็บฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าของประเทศ

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๐๔

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-ฟร้อนท์เพจ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดงาน โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าของประเทศและกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า(Traceability) พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ 'ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย Digital Economy'

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ SIPA Tech Startup Club

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๐๑

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-ฟร้อนท์เพจ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (SIPA Tech Startup Club) ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ

ภาพข่าว: ก.ไอซีที ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 13 ปี การจัดตั้ง บมจ.กสท โทรคมนาคม

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๕๓

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-ฟร้อนท์เพจ นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 13 ปี ก้าวสู่ปีที่ 14 แห่งการจัดตั้ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT

ส.ภัตตาคารไทย จับมือ มกอช. , อ.ต.ก. และ ไอซีที จัดงาน เรสเตอรองส์ โซไซตี้ - Restaurant Society 24 ส.ค. 59 นี้ ณ ศูนย์การค้า เดอะสตรีท

๑๙ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๒๖

กรุงเทพฯ-19 ส.ค.-วันเดอเร็กซ์ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 20.00 น. เดอะสตรีท รัชดาภิเษก : ส.ภัตตาคารไทย ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร (อตก.) และ กระทรวงไอซีที จัดงาน Restaurant Society 2016 งานเดียวครบเครื่องเรื่องอาหาร ภายใต้คอนเซ็ปต์ Green