กฤษฎิ์ เจริญวนนที ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ดานิลี่ เชิดชูรางวัลทรงเกียรติ CSR-DIW Continuous Award 2021

๑๗ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๒๒

นาย กฤษฎิ์ เจริญวนนที รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป บริษัท ดานิลี่ จำกัด เข้ารับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ CSR-DIW Continuous Award 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

ภาพข่าว: ชมรมบริหารงานบุคคลอีสเทิร์นซีบอร์ดบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลปลวกแดง

๒๖ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๕๖

กรุงเทพฯ-26 เม.ย.-Francom asia ชมรมบริหารงานบุคคลอีสเทิร์นซีบอร์ด นำโดยนางขวัญตา โตรุ่งเรืองยศ อดีตประธานชมรมบริหารงานบุคคลอีสเทิร์นซีบอร์ด และนายกฤษฎิ์ เจริญวนนที ประธานชมรมบริหารงานบุคคลอีสเทิร์นซีบอร์ดปัจจุบัน ร่วมกับคณะกรรมการ สมาชิกชมรมในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด