กฤษณ์ จิตต์แจ้ง ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

กสิกรไทย คว้ารางวัลด้านความยั่งยืนดีเด่น จากงาน SET Awards 2021

๐๓ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๕๕

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Highly Commended Sustainability Excellence) จากงาน SET Awards 2021 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร

กสิกรไทย คว้ารางวัล LCSi ระดับยอดเยี่ยมธนาคารแรกในประเทศไทย

๑๕ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๙

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล การดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในระดับ ยอดเยี่ยม ภายใต้โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนศึกษาต่อปริญญาโท 11 ทุน

๐๑ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๕:๓๘

กรุงเทพฯ-1 ก.พ.-ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทยเปิดสมัครสอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2560 ทั้งสถาบันในประเทศและต่างประเทศจำนวนรวม 11 ทุน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ การเงิน วิศวกรรมการเงิน บริหารความเสี่ยง ธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย ทรัพยากรมนุษย์ การตลาด และการจัดการนวัตกรรมธุรกิจ

กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนศึกษาต่อปริญญาโท 11 ทุน

๑๔ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๒๓

กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทยเปิดสมัครสอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2559 ทั้งสถาบันในประเทศและต่างประเทศ จำนวนรวม 11 ทุน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ การเงิน วิศวกรรมการเงิน บริหารความเสี่ยง ธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย ทรัพยากรมนุษย์ และการตลาด

กสิกรไทย แต่งตั้ง 5 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

๐๗ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๑๘

กรุงเทพฯ-7 ต.ค.-ธนาคารกสิกรไทย คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง 5 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้แก่ นายสมคิด จิรานันตรัตน์ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานระบบ นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยงองค์การ ดร.อดิศวร์

กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนศึกษาต่อปริญญาโท 11 ทุน

๑๗ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๒๘

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทยเปิดสมัครสอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2558 ทั้งสถาบันในประเทศและต่างประเทศ จำนวนรวม 11 ทุน มั่นใจเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านทรัพยากรบุคคลของธนาคาร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคมนี้เท่านั้น นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง

ธนาคารกสิกรไทย แต่งตั้ง 8 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

๑๐ ม.ค. ๒๐๐๘ ๑๓:๕๘

กรุงเทพฯ-10 ม.ค.-ธ.กสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทยปรับโครงสร้างองค์กร โดยได้ประกาศแต่งตั้ง 8 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการรุ่นใหม่ เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ ได้แก่ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ดูแลฝ่ายบริการจัดการด้านการเงิน ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อบรรษัท ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ฝ่ายวิเทศพาณิชย์