กสิกรไทย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 4 รุ่น ดอกเบี้ย 3.80 - 5.00% ต่อปี ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน กรุงไทย-กสิกรไทย 28-29 เม.ย. และ 3

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕ ๑๐:๑๙

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CPFTH บริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของ บล.กสิกรไทย ที่ 'AA (tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑๕:๕๘

ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KS ที่ 'AA (tha)' และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1 (tha)' โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตอันดับเครดิตของ KS