กองทุนรวม ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ก.ล.ต. รับฟังความเห็นการเพิ่มนโยบายและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมเพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๔:๑๖

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิ่มนโยบายและเครื่องมือบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม เพื่อยกระดับให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

ก.ล.ต. เตรียมออกประกาศปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม

๐๔ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๖:๒๐

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อลดภาระและต้นทุนการดำเนินการให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยผู้ลงทุนยังคงมีข้อมูลที่เพียงพอในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ตามแนวทาง Regulatory

กองทุนบัวหลวง เตรียมจ่ายเงินปันผล 2 กองทุน B-FUTURE และ BCAP วันที่ 15 ก.พ. นี้

๐๘ ก.พ. ๒๕๖๔ ๑๒:๕๐

รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ รวม 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (B-FUTURE) และกองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน (BCAP) โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันที่ 5

เคทีซีชวนลงทุนผ่านกองทุนรวม KTAM SSF/RMF รับเงินคืน 100 บาท เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตเคทีซี

๐๕ ก.พ. ๒๕๖๔ ๑๐:๑๒

เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ KTAM ชวนสมาชิกซื้อกองทุนรวม KTAM SSF/RMF พร้อมรับเงินคืน 100 บาท เข้ากองทุน KTSTPLUS เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตเคทีซีสำหรับยอดลงทุนสุทธิทุก 50,000 บาท หรือใช้คะแนน KTC

ก.ล.ต. เตรียมออกประกาศรองรับการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างฮ่องกงและไทย

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๔ ๑๐:๐๒

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศรองรับการเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย ภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง ก.ล.ต. และ Securities and Futures Commission (SFC)