กองทุนรวม ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

พรีเมีย พาร์ตเนอร์ส เปิดตัวหน่วยลงทุนพันธบัตรจีนป้องกันความเสี่ยงด้วยสกุลเงินดอลลาร์ครั้งแรกในเอเชีย ผ่านกองทุนรวมพันธบัตรจีนระยะยาว

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๐:๓๖

พรีเมีย พาร์ตเนอร์ส (Premia Partners) ผู้ให้บริการกองทุนรวม ETF ชั้นนำของฮ่องกง ประกาศเปิดตัวหน่วยลงทุนป้องกันความเสี่ยงด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สำหรับกองทุน Premia China Treasury Policy Bank

BBLAM เสนอขาย IPO BFTERM 4/22(AI) วันที่ 3 - 8 ส.ค.นี้

๐๔ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๔:๒๘

BBLAM เสนอขาย IPO กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 4/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย' หรือ BFTERM 4/22(AI) เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ IPO 3 - 8 สิงหาคม 2565รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า BBLAM

AIS ประกาศซื้อ 3BB และเงินลงทุนใน JASIF 19% จาก JAS พร้อมให้บริการลูกค้าเน็ตบ้านครอบคลุมทั่วประเทศไทย

๐๔ ก.ค. ๒๕๖๕ ๑๖:๕๖

เอไอเอส ตอกย้ำทิศทางบริษัทมุ่งสู่การพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมทั่วถึงคนไทย และตอบโจทย์การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ประกาศซื้อหุ้นบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ หรือ 3BB และเงินลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน JASIF

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระบัญชีของกองทุนรวม

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑๔:๓๗

ก.ล.ต. ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระบัญชีของกองทุนรวม เพื่อให้ระยะเวลาการชำระบัญชีเหมาะสมกับสถานการณ์ของการเลิกกองทุนรวมและไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจจนเกินควร สอดคล้องกับแนวทาง Regulatory Guillotine*

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณากองทุนรวมและการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑๓:๐๒

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณากองทุนรวมและการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการโฆษณาและส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม

๐๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑๓:๔๐

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน โดยมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไม่มีภาระเกินสมควรสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กรณีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕ ๑๗:๑๖

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยให้ครอบคลุมข้อมูลบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแล