กอบกาจน์ วัฒนวรางกูร ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง อบรมผู้ว่าฯใหม่

๒๘ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๔:๔๒

กรุงเทพฯ-28 ก.ย.-โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง นางกอบกาจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ที่2-ซ้าย) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ในการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ