กอบศักดิ์ ดวงดี ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมจัดอบรมโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 ออนไลน์ กระตุ้น SMEs ใช้เครื่องมือปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในการค้าขายระหว่างประเทศ

๒๔ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๓:๓๒

กรุงเทพฯ-24 เม.ย.-EXIM BANK นายชนะ บุณยะชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนางสาววชิรา อารมย์ดี (กลาง) ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่ง-ประเทศไทย และนายกอบศักดิ์ ดวงดี (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

ภาพข่าว: เปิดตัวหนังสั้นเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑๐ เม.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๐๖

กรุงเทพฯ-10 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายณรงค์พล ประภานิรินธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะผู้แทนประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ และนายกอบศักดิ์ ดวงดี

EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 กระตุ้นผู้ส่งออก SMEs ใช้เครื่องมือปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

๒๓ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๒๐

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-EXIM BANK นายชนะ บุณยะชัย (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับคุณวรินธร ชัยวิวัธน์ (ซ้าย) รองผู้อำนวยการ ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณกอบศักดิ์ ดวงดี (กลาง) เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ในพิธีเปิดงานสัมมนา

ภาพข่าว: ธปท. ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย จัดหลักสูตร CLMVT Bankers' Leadership Program ยกระดับเครือข่ายสนับสนุนการเชื่อมโยงบริการทางการเงินในกลุ่ม CLMVT

๑๗ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๓๑

กรุงเทพฯ-17 ต.ค.-ธนาคารไทยพาณิชย์ นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เป็นประธานเปิดหลักสูตร CLMVT Bankers' Leadership Program ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด Innovation in Financial Services

ภาพข่าว: สมาคมธนาคารไทย ชมรม CSR และไมโครซอฟท์ ผนึกเครือข่าย เพิ่มศักยภาพคนพิการภายใต้สภากาชาดไทย สู่การขับเคลื่อนแรงงานอย่างยั่งยืน

๒๓ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๒๑

กรุงเทพฯ-23 ส.ค.-สมาคมธนาคารไทย นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย พร้อมธนาคาร 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จำกัด

สสธวท. สมาคมธนาคารไทย จับมือ 4 ภาคีหลัก เปิดมิติความร่วมมือ รณรงค์สร้างวินัยทางการเงินทั่วประเทศ

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๐

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-สมาคมธนาคารไทย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นายกอบศักดิ์ ดวงดี นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ในฐานะองค์กรภาคีบุกเบิก ๖ แห่ง นำโดยสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาพข่าว: EXIM BANK หารือสมาคมธนาคารไทย เพื่อช่วย SMEs และกระตุ้นการส่งออก

๒๕ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๒๙

กรุงเทพฯ-25 ก.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมการประชุมหารือกับนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และผู้แทนจากธนาคารพาณิชย์ ในแนวทางการช่วยเหลือผู้ส่งออกโดยเฉพาะ SMEs

ภาพข่าว: EXIM BANK หารือสมาคมธนาคารไทย ช่วย SMEs และกระตุ้นการส่งออก

๒๐ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๐๗

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-EXIM BANK นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (แถวนั่ง กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) จัดประชุมหารือกับสมาคมธนาคารไทย นำโดยนายกอบศักดิ์ ดวงดี (แถวนั่ง ที่ 3 จากขวา) เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และผู้แทนจากธนาคารพาณิชย์

ภาพข่าว: กรมสรรพากรร่วมกับ กกร. จัดเสวนาพิเศษ เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ยุค Digital Economy กับ ระบบ National

๑๒ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๐๑

กรุงเทพฯ-12 ก.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการเหรัญญิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย และนายกอบศักดิ์ ดวงดี

สมาคมธนาคารไทยพร้อมประกาศ SLA ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการเงิน

๓๐ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๑๖

กรุงเทพฯ-30 มิ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ สมาคมธนาคารไทย พร้อมประกาศกำหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA)ของธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน ด้านสินเชื่อ ด้านเงินฝาก ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และด้านบริการทั่วไป

สมาคมธนาคารไทยพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมเอทีเอ็ม ถอนเงินข้ามเขตทั่วประเทศช่วงสงกรานต์ 13 17 เม.ย.

๐๖ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๐๗

กรุงเทพฯ-6 เม.ย.-สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารไทย พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีมติเห็นชอบร่วมกันของธนาคารสมาชิก ยกเว้นค่าธรรมเนียมถอนเงินข้ามเขตผ่านตู้เอทีเอ็ม และฝากเงินสดข้ามเขตผ่านเครื่องซีดีเอ็ม ภายในธนาคารเดียวกัน ระหว่างวันพุธที่ 13 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 รวมจำนวน 5

สมาคมธนาคารไทยพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียม ถอนเงินข้ามเขตผ่านเอทีเอ็มทั่วประเทศ 31 ธ.ค. 3 ม.ค.

๒๔ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๔๖

กรุงเทพฯ-24 ธ.ค.-สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารไทย พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีมติเห็นชอบร่วมกันของธนาคารสมาชิก ยกเว้นค่าธรรมเนียมถอนเงินข้ามเขตผ่านตู้เอทีเอ็ม และฝากเงินสดข้ามเขตผ่านเครื่องซีดีเอ็ม ภายในธนาคารเดียวกัน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่31 ธันวาคม 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม

สมาคมธนาคารไทยเตือนประชาชนระวังแก๊งมิจฉาชีพ หลอกฝากเงินและโอนเงินผ่านทุกช่องทางของธนาคาร

๐๙ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๕:๕๑

กรุงเทพฯ-9 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ สมาคมธนาคารไทย เตือนประชาชนระวังแก๊งมิจฉาชีพ หลอกให้โอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มหรือฝากเงินสดผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติและเคาน์เตอร์ธนาคาร นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า

สมาคมธนาคารไทยแนะลูกค้าใช้เครื่องเอทีเอ็มอย่างปลอดภัย

๒๓ ก.ย. ๒๐๑๕ ๐๙:๓๒

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-ธนาคารกสิกรไทย สมาคมธนาคารไทยยืนยันร่วมมือหามาตรการป้องกันการลักลอบคัดลอกข้อมูลบัตรและขโมยรหัสของลูกค้าผ่านเครื่องเอทีเอ็มและดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด แนะลูกค้าใช้มือบังและหมั่นเปลี่ยนรหัสสังเกตความผิดปกติในการใช้เครื่อง นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

สมาคมธนาคารไทยมั่นใจ พร้อมรับการปรับวงเงินคุ้มครองเงินฝากเป็น 25 ล้านบาท

๑๐ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๑๗

กรุงเทพฯ-10 ส.ค.-สมาคมธนาคารไทย นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า จากการที่วงเงินคุ้มครองเงินฝาก จะได้มีการปรับเป็น 25 ล้านบาทต่อรายต่อสถาบันการเงิน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 นั้น สมาคมธนาคารไทยมั่นใจในความพร้อมของธนาคารพาณิชย์ไทย

ภาพข่าว: สงกรานต์กกATM ฟรีค่าธรรมเนียมทั่วไทย

๒๗ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๐๕

กรุงเทพฯ-27 มี.ค.-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ร่วมกันแถลงข่าวโครงการ ของขวัญให้ประชาชน โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558

ภาพข่าว: เปิดบูธธนาคารธนชาตในงาน Money Expo 2012

๑๘ พ.ค. ๒๐๑๒ ๐๙:๓๙

กรุงเทพฯ-18 พ.ค.-ธนาคารธนชาต นายกอบศักดิ์ ดวงดี กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มอบของที่ระลึกให้แก่ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ในพิธีเปิดบูธธนาคารธนชาตในงาน Money Expo 2012 โดยมีผู้บริหารของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธนชาตร่วมให้การต้อนรับ

ภาพข่าว: ธนชาตจับมือกับหอการค้าไทย - คานาดา ยินดีให้บริการจ่ายผ่านบัตรเครดิต

๐๗ พ.ย. ๒๐๑๑ ๑๓:๕๙

กรุงเทพฯ-7 พ.ย.-ธนาคารธนชาต นายแบรนดอน คิง (คนที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) แสดงความยินดีกับนายแรนดี้ ชอคลี่ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หอการค้าไทย-คานาดา ในโอกาสที่ร่วมลงนามใช้บริการเครื่องรับชำระผ่านบัตรเครดิต

The Bank Of Nova Scotia วางใจ เมโทรซิสเต็มส์ฯ เซ็นสัญญาซื้อคอมพิวเตอร์ IBM พร้อมระบบ

๒๓ มิ.ย. ๑๙๙๘ ๑๔:๕๓

กรุงเทพ-23 มิ.ย.-บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายกอบศักดิ์ ดวงดี ผู้จัดการธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย สาขา กรุงเทพฯ ร่วมลงนามเซ็นสัญญาซื้อคอมพิวเตอร์ IBM PC พร้อมระบบ AS/400 เป็นมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท จากนายกิตติ เตชะทวีกิจกุล และนายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต กรรมการบริหาร บริษัท

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดมุมมองแนวโน้มหุ้นแก่หอการค้าไทย-แคนาดา

๐๙ มี.ค. ๒๐๐๕ ๑๕:๔๖

กรุงเทพฯ-9 มี.ค.-ตลาดหลักทรัพย์ฯ กิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ที่สองจากซ้าย) รับเชิญปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Outlook of SET in the Year 2005 and Performance in 2004 ในงานประชุมของหอการค้าไทย-แคนาดา โดยมีโรเจอร์ บีลองเช่ ทูตพาณิชย์ สถานฑูตแคนาดา (ซ้ายสุด) สุรชิต ชโนวรรณ

ธนาคารโนวาสโกเทีย อนุมัติเงินกู้ 150 ล้านเหรียญฯให้ไทยธนาคารเพื่อใช้ขยายสินเชื่อและเงินลงทุนในต่างประเทศ

๑๒ ก.ย. ๒๐๐๕ ๑๑:๒๕

กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-ธนาคารไทยธนาคาร นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ จำนวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐระยะเวลา 9 เดือน กับ Mr. Claude D. Morin , Managomg Director Head of Nova Scotia Asia Ltd. Singapore และนายกอบศักดิ์ ดวงดี Vice President Country

ภาพข่าว: กิตติรัตน์เปิดมุมมองแนวโน้มหุ้นแก่หอการค้าไทย-แคนาดา

๑๘ เม.ย. ๒๐๐๕ ๑๒:๕๕

กรุงเทพฯ-18 เม.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ กิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ที่สองจากซ้าย) รับเชิญปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Outlook of SET in the Year 2005 and Performance in 2004 ในงานประชุมของหอการค้าไทย-แคนาดา โดยมีโรเจอร์ บีลองเช่ ทูตพาณิชย์ สถานฑูตแคนาดา