การบินไทย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

การบินไทยประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2565 เพิ่มความถี่เที่ยวบินและเปิดบริการเส้นทางบินใหม่เต็มกำลังการผลิต

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕ ๑๐:๑๙

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปี 2565 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวรวม 11,181 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 6,797 ล้านบาท (155%)

การบินไทยให้บริการสู่ 34 เส้นทางบิน ในตารางบินฤดูร้อนปี 2565

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑๐:๔๕

บริษัท การบินไทยฯ ให้บริการเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารในตารางการบินฤดูร้อน ปี 2565รองรับการเดินทางของผู้โดยสารสู่ 34 เส้นทางบินทั่วโลก ทั้งยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย เริ่มวันที่ 27 มีนาคม - 29 ตุลาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้เส้นทางสนับสนุนโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์เส้นทางไป-กลับ