การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕ ๒๑:๓๖

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕ ๒๑:๓๖

นายยิบพงษ์ สินเจิมสิริ (ลำดับที่ 8 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเรนเนสซานซ์ จำกัด ร่วมลงนามบริหารในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ของสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีนายชาติชาย โรจนรัตนางกูร (ลำดับที่ 7 จากซ้าย) รองประธานกรรมการคนที่ 1 และประธานคณะกรรมการการลงทุ

บริหารกองทุน

๑๑ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๐๕