การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ฟิทช์คงอันดับเครดิต กฟผ. ที่ 'BBB ' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖ ๑๖:๑๓

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศ (International Long-Tern Foreign-Currency Issuer Default Rating) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ที่ระดับ 'BBB ' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ ฟิทช์ได้ประกาศคงอันดับเครดิตหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของกฟผ.

สอศ.จับมือกับกฟผ. และมหาวิทยาลัย ร่วมปลูกป่าสร้างพื้นที่สีเขียว

๒๓ มิ.ย. ๒๐๒๒ ๑๐:๐๖

ดร.สุเทพ แก่นสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก