กุศล สังขนันท์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดีประธานศาลปกครองสูงสุด คนใหม่

๐๗ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๔๕

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

ขอขอบคุณ! อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย SPU มอบ Domino's Pizza สนับสนุนอาสาสมัคร ศูนย์วัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม

๑๓ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๔๙

อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย และรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ SPU มอบอาหาร Domino's Pizza จำนวน 100 กล่อง สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร

ขอขอบคุณ! วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม สนับสนุนอาหารกลางวัน บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร ศูนย์ฉีดวัคซีน

๐๙ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๑๙

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบอาหารกล่อง จำนวน 110 กล่อง ส่งต่อกำลังใจ บุคลาการทางการแพทย์ อาสาสมัคร ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่นักศึกษา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน SPU อาคาร 11 โดยมี อาจารย์กุศล สังขนันท์

ขอขอบคุณ! อ.กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี SPU มอบเจลแอลกอฮอล์ สนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนฯม.ศรีปทุม

๒๕ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๔๒

วันที่ 25 มิ.ย. 64 อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 60 ลิตร สนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ม,ศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ สู้ภัย COVID-19 โดยมี

ขอขอบคุณ! รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี SPU บางเขน มอบเครื่องวัดความดัน และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้ง รวม 18 เครื่อง

๒๔ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๔๖

วันที่ 24 มิ.ย.64 ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์,รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง,ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี และอาจารย์กุศล สังขนันท์,อาจารย์กิติกุล ปุณศรี,ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์,อาจารย์กฤช กาญจนาภา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาพข่าว: ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เข้าร่วมงาน SPU Library Days 2019 ครั้งที่ 1

๐๑ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๓๑

กรุงเทพฯ-1 พ.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายหนังสือ SPU Library Days 2019 ครั้งที่ 1 รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ,อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี,ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี และอาจารย์กุศล สังขนันท์

ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม มอบวุฒิบัตร หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่3 ประจำปี2562

๐๒ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๕๗

กรุงเทพฯ-2 ส.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับคณะผู้บริหาร กรมสรรพากรและหน่วยงานภายในกระทรวงการคลัง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่3 ประจำปี2562

ภาพข่าว: ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม พบปะหารือ ผอ.สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น ร่วมมือสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ

๑๒ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๕๙

กรุงเทพฯ-12 ก.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เข้าพบปะหารือ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมายและผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ

ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ส่งมอบความสุข! สวัสดีปีใหม่ 2562 ดร.สุจิต จงประเสริฐ อดีตรองอธิบดีกรมที่ดิน

๑๓ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๕:๓๑

กรุงเทพฯ-13 ก.พ.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และอาจารย์เมือง เตชะเกิดกมล ที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรสำนักงานกฎหมาย เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าพบปะหารือ ร่วมรับประทานอาหาร พร้อมมอบกระเช้าของขวัญและอวยพร แก่ ดร.สุจิต

SPU : หน่วยงานภายใน ม.ศรีปทุม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙

๒๓ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๖:๔๖

กรุงเทพฯ-23 ก.พ.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายปัจจัย พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม จัดการประชุมการบริหารจัดการกองทุนพัฒนากีฬาฯ

๒๙ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๐๐

กรุงเทพฯ-29 ก.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี อ.กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย,อ.ศรีพรหมา จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานการคลัง และอ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม

ภาพข่าว: SPU : นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.ศรีปทุม เข้ารดน้ำอวยพรปีใหม่ไทย อธิการบดี

๑๐ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๒:๐๘

กรุงเทพฯ-10 เม.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมายและที่ปรึกษาคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาพข่าว: SPU : อ.กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย ม.ศรีปทุม สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย ในโอกาสครบรอบ 45ปี

๒๖ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๒๗

กรุงเทพฯ-26 มี.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมายและรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ (คนกลาง)พร้อมด้วย อาจารย์วิชชุดา ยิ้มรุ่งเรื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานกฏหมายและบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมพิธีสักการะไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ SPU สัปดาห์แห่งความรักษ์สุขภาพ

๑๘ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๐:๓๒

กรุงเทพฯ-18 ก.พ.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี, อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี, อาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยกรมนุษย์ และอาจารย์กุศล สังขนันท์

ภาพข่าว: SPU : ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม สวัสดีปีใหม่อดีตรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๒๘ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๒๒

กรุงเทพฯ-28 ม.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมด้วยผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณนิติศาสตร์และคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่2558 แก่ท่านพิสิษฐ์ ภัสฐาพงษ์ อดีตรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 27

ภาพข่าว: SPU : ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ25ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

๐๔ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๐:๒๕

กรุงเทพฯ-4 พ.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม อ.กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมครบรอบ 25 ปี โดยมี ดร.ยุพวรรณ

ภาพข่าว: SPU : ผนึกกำลังบันทึกข้อตกลง ร่วมมือทางวิชาการ 3 สถาบัน ม.ศรีปทุม ม.มหิดลและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

๑๖ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๓:๑๕

กรุงเทพฯ-16 ต.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และทางการแพทย์ โดยมี 3องค์กรใหญ่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนาม

ภาพข่าว: SPU : มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม Flight B กอล์ฟการกุศล 44 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

๐๙ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๑:๓๔

กรุงเทพฯ-9 ต.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม อ.กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฏหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม Flight B ในการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล 44 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้แก่ ดร.ไรแมน บุญถม อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชี่ยนเกมส์กรุงปักกิ่ง ณ

ภาพข่าว: SPU : ศูนย์วิทยบริการ ม.ศรีปทุม จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางรุ่น 5 กรมสรรพากร

๑๘ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๒:๑๓

กรุงเทพฯ-18 ก.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 5ให้กับกรมสรรพากร ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก อ.กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีการฝึกอบรม ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง

แจ้งจับกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 แอบอ้างเปิดศูนย์การสอน ม.ศรีปทุม

๒๕ เม.ย. ๒๐๑๑ ๐๘:๒๖

กรุงเทพฯ-25 เม.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม แจ้งจับกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) บุรีรัมย์ เขต 3 แอบอ้างชื่อม.ศรีปทุม เปิดศูนย์การสอนที่อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งทีมกฎหมายประสานงาน สภ.ท้องที่ ดำเนินคดีเอาผิดอย่างเร่งด่วน นายกุศล สังขนันท์