ขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยมในประเทศไทย 2019 จาก The Asian Banker ด้านให้บริการการค้าระหว่างประเทศ-การชำระเงิน-ผู้รับฝากทรัพย์สิน

๑๗ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๐๗

กรุงเทพฯ-17 มิ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ซ้าย) นางณัฐนก วิชิตธนาฤกษ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์บริการ (กลาง) และนายพงศ์โภคา พุทธิแพทย์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ให้การต้อนรับกลุ่มพันธมิตร R3 ในโอกาสร่วม Workshop โครงการ Voltron ครั้งแรกในประเทศไทย

๒๓ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๐๙

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต นายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และนายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับกลุ่มพันธมิตร R3

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดเต็ม ผลิตภัณฑ์การเงิน-ที่ปรึกษา-ความรู้ ร่วมยกระดับธุรกิจไทยสู่ยุคดิจิทัล ในงาน Thailand Industry Expo

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๓๙

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวาสุด) และนายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสนับสนุน การบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs

๐๖ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๐๖

กรุงเทพฯ-6 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายสอาด ธีรโรจนวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย)นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ คว้า 3 รางวัลจาก The Asian Banker 2017 สุดยอดด้านให้บริการรับฝากทรัพย์สิน-การค้าระหว่างประเทศ-การชำระเงิน

๓๑ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๔๓

กรุงเทพฯ-31 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางณัฐนก วิชิตธนาฤกษ์ Senior Vice President ผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์บริการ สายธุรกิจหลักทรัพย์ (ขวา) นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล Senior Vice President ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (กลาง) และนายพงศ์โภคา พุทธิแพทย์ Vice President

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยมจากนิตยสารดิแอสเส็ท ตอกย้ำความสำเร็จด้านบริการเพื่อการค้าต่างประเทศ

๑๖ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๒๐

กรุงเทพฯ-16 พ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบรางวัลเกียรติยศจากนิตยสารดิแอสเส็ท (The Asset) ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนการจัดงาน ประชุม Greater Mekong Investment Forum

๒๗ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๔๖

กรุงเทพฯ-27 พ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 ซ้าย) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) และนายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.วิรไท สันติประภพ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ รับมอบ 3 รางวัลจาก The Asian Banker สุดยอดด้านบริการส่งออกและนำเข้า การชำระเงินและรับฝากหลักทรัพย์

๑๗ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๘

กรุงเทพฯ-17 พ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ที่ 2 จากขวา) นางสาวอัจฉริยา พรหมนารถ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President สายปฏิบัติการฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ (ขวา)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ได้รับยกย่องจากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ครองตำแหน่งยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้า ติดต่อกันเป็นปีที่

๐๖ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๓๐

กรุงเทพฯ-6 ต.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ที่ 2 จากซ้าย) นางสาวทิพพา เพิ่มลาภ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ซ้าย) และนายวีรพล

ธนาคารกรุงเทพ จัดงานสัมมนา Trade Expert Forum 2015 Update เศรษฐกิจไทย มองไกลเศรษฐกิจโลก

๑๓ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๕๔

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ที่ 2

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ คว้า 3 รางวัล จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ครองตำแหน่งยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้า ติดต่อกันเป็นปีที่

๑๐ ก.ย. ๒๐๑๔ ๐๙:๓๕

กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) นายสุรพันธ์ ปูรณคุปต์ ผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) นางยุพิน แสงทองพิทักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายบริหารการเงิน (กลาง)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ คว้า 2 รางวัลใหญ่ จากดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้านบริการส่งออกและนำเข้า

๒๗ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๔:๒๖

กรุงเทพฯ-27 มิ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ที่ 2 จากขวา) และดร.ฐนัตพงษ์ ประทีปทวีผล ผู้จัดการฝ่ายธนาคารตัวแทนต่างประเทศ (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นตัวแทนธนาคารรับมอบรางวัลที่ธนาคารได้รับยกย่องในฐานะ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ แก่ผู้ส่งออกสมาชิก

๐๔ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๖:๕๗

กรุงเทพฯ-4 ก.พ.-ธนาคารกรุงเทพ นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดงานสัมมนา Trade Expert Forum 2013 เปิดเส้นทาง Trade Logistics ในประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขง

๓๐ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๗:๐๑

กรุงเทพฯ-30 ต.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ขวา) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) และนายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ได้รับยกย่องจากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ครองตำแหน่งยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้า ติดต่อกันเป็นปีที่

๑๑ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๒๘

กรุงเทพฯ-11 ต.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (กลาง) และนายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมฉลองความสำเร็จในโอกาสที่ธนาคารได้รับรางวัล

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ คว้า 2 รางวัลใหญ่จากวารสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์ ด้านบริการส่งออกและนำเข้า และธนาคารพันธมิตรยอดเยี่ยมในประเทศไทย

๑๔ พ.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๑๙

กรุงเทพฯ-14 พ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (แถวหน้า กลาง) นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (แถวหน้า ที่ 2 จากซ้าย) นำทีมผู้บริหารพร้อมพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมฉลองความสำเร็จในโอกาสที่วารสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์ (The

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2555 Best Bond House Award และ Best Trade Finance Bank

๒๑ ก.ย. ๒๐๑๒ ๐๙:๐๒

กรุงเทพฯ-21 ก.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายสุรพันธ์ ปูรณคุปต์ ผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ (ขวา) พร้อมนายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ซ้าย) ผู้แทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลในงาน 6th Annual Best Financial Institution Award 2012 2nd Annual

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ได้รับการยกย่องจากวารสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์ ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้า 2012 ติดต่อกัน 3

๐๒ พ.ค. ๒๐๑๒ ๑๕:๐๖

กรุงเทพฯ-2 พ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ที่ 3 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมรับมอบรางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้า จากวารสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอย่างต่อเนื่อง สานต่อการจัดการประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ ครั้งที่

๑๙ ก.พ. ๒๐๐๙ ๑๓:๕๒

กรุงเทพฯ-19 ก.พ.-ธนาคารกรุงเทพ นายธีระ ตยางคานนท์ ที่ปรึกษาธุรกิจลูกค้ากลุ่มธุรกิจและธุรกิจการค้า (ที่ 4 จากขวา) นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการส่งออกและนำเข้า (ที่ 2 จากขวา) และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 2