ขวัญใจ เตชเสนสกุล ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

แนวโน้มเศรษฐกิจและการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งหลังปี 2560

๒๒ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๓:๑๓

กรุงเทพฯ-22 มิ.ย.-EXIM BANK โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยธุรกิจธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เศรษฐกิจไทยโดยรวมในช่วงครึ่งปีหลัง มีโมเมนตัมเชิงบวกต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2560 ขยายตัวได้ราว 3.5% สูงสุดในรอบ 5 ปี

ธสน. แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยธุรกิจและผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันการส่งออก

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๑ ๐๙:๓๓

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-ธสน. ธสน. แต่งตั้งนางขวัญใจ เตชเสนสกุล เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยธุรกิจ และนายจารุพัฒน์ พานิชยิ่ง เป็นผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันการส่งออก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) แต่งตั้งนางขวัญใจ เตชเสนสกุล เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยธุรกิจ

ภาพข่าว: EXIM BANK จัด EXIM Forum ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ ไทยกับ AEC ในยุคสมัยแห่งเอเชีย

๒๓ มี.ค. ๒๐๑๐ ๑๖:๔๙

กรุงเทพฯ-23 มี.ค.-ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายอภิชัย บุญธีรวร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และนางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยธุรกิจ EXIM BANK

ภาพข่าว: EXIM BANK เสนอแนะแนวทางใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๒๓ มี.ค. ๒๐๑๐ ๑๖:๔๖

กรุงเทพฯ-23 มี.ค.-ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายอภิชัย บุญธีรวร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และนางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยธุรกิจ EXIM BANK

ภาพข่าว: EXIM BANK เสนอแนะแนวทางใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๒๓ มี.ค. ๒๐๑๐ ๑๖:๓๔

กรุงเทพฯ-23 มี.ค.-EXIM BANK ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี (กลาง) ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ดร.อภิชัย บุญธีรวร (ขวา) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และนางขวัญใจ เตชเสนสกุล (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยธุรกิจ EXIM BANK