คนิสร์ สุคนธมาน ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

EXIM BANK แถลงผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2557

๓๐ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๕๓

กรุงเทพฯ-30 ก.ค.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แถลงผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2557 ว่า EXIM BANK มีกำไรสุทธิ 767 ล้านบาท โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 155 ล้านบาท

ภาพข่าว: EXIM BANK ปล่อยกู้และบริการป้องกันความเสี่ยงการลงทุนให้แก่ TTCL สนับสนุนโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมกังหันก๊าซในเมียนมาร์

๐๔ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๔:๓๕

กรุงเทพฯ-4 มิ.ย.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ) และนายฮิโรโนบุ อิริยา (กลาง) ประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TTCL) ร่วมลงนามในสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงินของ EXIM

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดบรรยายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกับการปฏิบัติงานภายในองค์กร

๒๕ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๔:๑๔

กรุงเทพฯ-25 เม.ย.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่พันตำรวจเอก ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ (ซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน (ปปง.)

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมฉลองความสำเร็จการจัดโครงสร้างทางการเงินโครงการเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียนเซน้ำน้อย

๒๘ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๒๙

กรุงเทพฯ-28 มี.ค.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับมอบโล่ขอบคุณจากนายยอง จู ชอย (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ำน้อย จำกัด

ภาพข่าว: เอ็กซิมแบงก์ร่วมงานฉลองความสำเร็จการจัดโครงสร้างทางการเงินโครงการเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียนเซน้ำน้อย

๒๘ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๑๕

กรุงเทพฯ-28 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายคนิสร์ สุคนธมานกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยรับมอบโล่ขอบคุณจากนายยอง จู ชอย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฟฟ้าเซเปียน-เซน้ำน้อย

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมออกบูทในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 4

๑๒ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๑:๕๙

กรุงเทพฯ-12 มี.ค.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายชวน หลีกภัย (กลาง) อดีตนายกรัฐมนตรี นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง (ขวาสุด) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ที่ 2 จากซ้าย)

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมออกบูทในงานมหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 4

๑๒ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๖:๕๗

กรุงเทพฯ-12 ก.พ.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร

ภาพข่าว: ธสน. แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2556

๐๖ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๑:๒๒

กรุงเทพฯ-6 ก.พ.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายคนิสร์ สุคนธมานกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2556 โดยในปี 2556 EXIM BANK มีกำไรสุทธิ1,303 ล้านบาท มียอดคงค้างสินเชื่อ ณ สิ้นปี จำนวน 67,527

ภาพข่าว: EXIM BANK แถลงผลการดำเนินงานปี 2556

๐๖ ก.พ. ๒๐๑๔ ๐๙:๔๘

กรุงเทพฯ-6 ก.พ.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ โดยในปี 2556 EXIM BANK มีกำไรสุทธิ 1,303 ล้านบาท มียอดคงค้างสินเชื่อ ณ สิ้นปี จำนวน 67,527

EXIM BANK แถลงผลการดำเนินงานปี 2556

๐๕ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๒:๔๔

กรุงเทพฯ-5 ก.พ.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ โดยในปี 2556 EXIM BANK มีกำไรสุทธิ 1,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากกำไรสุทธิ 1,100

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย แถลงข่าวผลการดำเนินงานปี 2556

๐๓ ก.พ. ๒๐๑๔ ๐๙:๒๖

กรุงเทพฯ-3 ก.พ.-EXIM BANK เนื่องด้วยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มีกำหนดจัดงานแถลงข่าวเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2556 ของ EXIM BANK ไปยังภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ EXIM BANK ใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้สื่อข่าวเข้าร่วมงาน แถลงข่าวผลการดำเนินงานปี 2556

ภาพข่าว: EXIM BANK ต้อนรับคณะผู้แทนจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

๒๒ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๓:๒๖

กรุงเทพฯ-22 ธ.ค.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับนางแพทริเซีย เอ็ม. ลุย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมออกบูทในโครงการ SMEs และ OTOP สู่เวทีโลก ระยะที่ 3

๐๒ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๑:๐๒

กรุงเทพฯ-2 ธ.ค.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายยุคล ลิ้มแหลมทอง (ที่ 4 จากขวา) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย (ที่ 3 จากขวา)

ภาพข่าว: EXIM BANK ต้อนรับเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย

๑๘ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๖:๔๙

กรุงเทพฯ-18 พ.ย.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับ ดร.โซเฮล คาน (กลาง) เอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย และ ดร.นาซิม ลาติฟ (ที่ 3 จากซ้าย) อุปทูตพาณิชย์

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมออกบูทในงาน อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน

๒๙ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๗:๓๘

กรุงเทพฯ-29 ต.ค.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ให้การต้อนรับนายบูรณ์ อินธิรัตน์ (กลาง) ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง ณ บูท EXIM

ภาพข่าว: EXIM BANK ต้อนรับสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์

๐๑ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๒:๔๗

กรุงเทพฯ-1 ต.ค.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ให้การต้อนรับนางกมลนาถ เตชะพุทธพงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมกับ กสอ. จัดโครงการ CSR สัญจรขอนแก่น เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ AEC

๐๙ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๖:๓๒

กรุงเทพฯ-9 ก.ย.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายมาณพ ชิวธนาสุนทร (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต (ที่ 3 จากซ้าย)

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมบริจาคเพื่อสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ โอกาสครบรอบ 14 ปี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๒๐ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๔๓

กรุงเทพฯ-20 ส.ค.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบเงินบริจาคเพื่อสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการจำนวน 10,000 บาท ให้แก่พันตำรวจเอกสีหนาท ประยูรรัตน์ (ซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

Photo Release: EXIM BANK ร่วมออกบูทในงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 7

๑๖ ส.ค. ๒๐๑๓ ๐๙:๓๕

กรุงเทพฯ-16 ส.ค.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (กลาง) อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 7(Money Expo Korat 2013) นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล (ที่ 2

EXIM BANK แถลงผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2556

๐๑ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๗:๐๑

กรุงเทพฯ-1 ส.ค.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แถลงผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน มีกำไรสุทธิ 652 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.92 จาก 510 ล้านบาท เป็นผลจากการกันสำรองที่ลดลง ขณะที่รายได้ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก EXIM

ภาพข่าว: EXIM BANK ลงนามความร่วมมือกับ บมจ. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ด้าน CSR และขยายโอกาสทางธุรกิจ

๐๙ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๐๓

กรุงเทพฯ-9 ก.ค.-เอ็กซิม แบงก์ นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายบัณฑิตเจียมอนุกูลกิจ ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด

ภาพข่าว: EXIM BANK ลงนามความร่วมมือกับ บมจ. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ด้าน CSR และขยายโอกาสทางธุรกิจ

๐๘ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๓๒

กรุงเทพฯ-8 ก.ค.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: EXIM BANK มอบทุนการศึกษาอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเพื่อนผู้พิการ

๑๗ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๗:๑๓

กรุงเทพฯ-17 มิ.ย.-EXIM BANK นายวิรุณ เกตุประกอบ (กลาง) กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายคนิสร์ สุคนธมาน (ขวา) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK นำพนักงานธนาคารเดินทางไปมอบทุนการศึกษาจำนวน 250,000 บาท ให้แก่นายธีรวัฒน์

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมออกบูทในโครงการ SMEs OTOP สู่เวทีโลก ระยะที่ 2

๑๔ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๐:๓๕

กรุงเทพฯ-14 มิ.ย.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่ EXIM BANK เข้าร่วมออกบูทให้คำปรึกษาแนะนำและบริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ที่สนใจส่งออก

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมออกบูทในงาน OTOP Midyear 2013

๐๓ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๖:๔๓

กรุงเทพฯ-3 มิ.ย.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ณ บูท EXIM BANK ในงาน OTOP Midyear 2013 จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน

ภาพข่าว: EXIM BANK ต้อนรับเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย

๑๒ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๑:๒๕

กรุงเทพฯ-12 เม.ย.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับนายบัททูเมอ ชิมิดดอจน์ (ขวา) เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย เกี่ยวกับโอกาสและความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK

ภาพข่าว: EXIM BANK ลงนามรับประกันความเสี่ยงให้แก่ลูกค้าธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

๑๒ เม.ย. ๒๐๑๓ ๐๘:๐๕

กรุงเทพฯ-12 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายคนิสร์ สุคนธมานกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และนายสุภัคศิวะรักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยจำกัด

ภาพข่าว: EXIM BANK ลงนามรับประกันความเสี่ยงให้แก่ลูกค้าธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

๑๑ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๔:๔๓

กรุงเทพฯ-11 เม.ย.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายสุภัค ศิวะรักษ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้บริการประกันการส่งออก

ภาพข่าว: EXIM BANK ปล่อยกู้พาณิชยนาวีให้แก่เรือ MTR-2 ในกลุ่ม บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ สนับสนุนการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมนอกชายฝั่งภายใต้ธงไทย

๑๐ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๔:๓๗

กรุงเทพฯ-10 เม.ย.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

EXIM BANK ปล่อยกู้พาณิชยนาวีให้แก่เรือ MTR-2 ในกลุ่ม บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ สนับสนุนการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมนอกชายฝั่งภายใต้ธงไทย

๑๐ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๓:๕๔

กรุงเทพฯ-10 เม.ย.-EXIM BANK EXIM BANK ปล่อยกู้สินเชื่อพาณิชยนาวี 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพเรือสนับสนุนการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมนอกชายฝั่งภายใต้ธงไทยของกลุ่ม บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ โดยตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาศักยภาพกองเรือไทย นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ