คนึงนิจ คชศิลา ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Postal Management

๓๐ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๓๒

กรุงเทพฯ-30 ต.ค.-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานพิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Postal Management โดยวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Postal College : APPC)

ภาพข่าว: ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ครั้งที่ 1 ปี 2560

๑๔ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๑:๒๗

กรุงเทพฯ-14 ก.พ.-ฟร้อนท์เพจ นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ จัดการฝึกอบรมฯ

ภาพข่าว: ก.ไอซีที จัดอบรมหลักสูตร 'การเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี ครั้งที่ 2

๐๙ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๕๘

กรุงเทพฯ-9 ส.ค.-ฟร้อนท์เพจ นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร 'การเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี ครั้งที่ 2' โดยกระทรวงไอซีทีจัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ข้าราชการ และพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ในสังกัด ทั้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

ภาพข่าว: ก.ไอซีที จัดอบรมหลักสูตร 'การเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี ครั้งที่ 2

๐๕ ส.ค. ๒๐๑๖ ๐๘:๔๔

กรุงเทพฯ-5 ส.ค.-ฟร้อนท์เพจ นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร 'การเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี ครั้งที่ 2' โดยกระทรวงไอซีทีจัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ข้าราชการ และพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ในสังกัด ทั้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

ก.ไอซีทีสานฝันคนพิการสู่เส้นทางอาชีพด้าน ICT

๒๒ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๓๐

กรุงเทพฯ-22 ก.ค.-ครีเอทีฟ เอเจนซี่ กระทรวงไอซีที เดินหน้าสร้างอาชีพคนพิการ เปิดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสร้างอาชีพด้าน ICTยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ สร้างรายได้เท่าเทียมคนปกติ นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)