ครั้งที่ 1 ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

งานแคนตันแฟร์ ครั้งที่ 129 ปิดฉากลงอย่างงดงาม โดยมีนานาประเทศร่วมซื้อมากเป็นประวัติการณ์ สร้างสะพานเชื่อมต่อการค้าทั่วโลก

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ ๑๓:๒๐

งานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกของจีน หรือ แคนตันแฟร์ ครั้งที่ 129 ซึ่งปิดฉากลงเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีผู้ซื้อลงทะเบียนเข้าร่วมงานมากเป็นสถิติถึง 227 ประเทศ

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม NEDA Talk in Uni ครั้งที่ 1 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้บรรยายเชิงวิชาการหัวข้อ ความร่วมมือเพื่อ

NEDA Talk in Uni

๐๗ เม.ย. ๒๕๖๔ ๑๕:๑๒