ครั้งที่ 3 ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit