จดทะเบียนพบผู้ลงทุน ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

WFX ปักหมุดปี65 โต 10-15% บุกตลาดตรงสู่ End Users

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕ ๑๐:๒๘

นายณัฐ วงศาสุทธิกุล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางสาวสุปรียา สินธุพันธุ์ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด(มหาชน) หรือ WFX นำเสนอข้อมูลบริษัทในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยโชว์ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2565

คุณณรัล วิวรรธนไกร กรรมการบริหารและคุณยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการปี 2564 และนำเสนอแผนงานปี 2565 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผ่านแพลตฟอร์มออนไ

SPA ร่วมงาน SET Opportunity Day

๐๔ เม.ย. ๒๕๖๕ ๑๕:๑๗
นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ และ นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต กรรมการบริหาร บริษัท เม โทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เผยผลประกอบการของปี 2564 รวมถึงโอกาสทาง ธุรกิจในปี 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ณ อาคารส

MSC พบผู้ลงทุนประจำปี 2021

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑๓:๒๓

PROEN โชว์ Backlog แน่น 821 ลบ. ในงาน Opportunity Day

๒๑ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๐๕

คุณกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ประจำไตรมาส 3/2564 บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โชว์งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 821 ล้านบาท

SIMAT เดินหน้า Spin Off ฮินซิซึ เข้าตลาด MAI ปี 65

๑๕ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๔๒

คุณบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณธีรวุฒิ กานต์นิภากุล (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SIMAT) ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/2564 และแผนการดำเนินธุรกิจในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Opportunity Day ผ่านระบบ

SISB เดินหน้าขยายโรงเรียนสาขาตามแผน

๑๕ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๓๖

คุณยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุนันทา ลีลาแสงสาย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) SISB ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/2564 และแผนธุรกิจในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Opportunity Day บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยระบุว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมาย 5 ปี

TQR เดินหน้าพัฒนาประกันภัยรูปแบบใหม่

๐๓ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๓๕

คุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/2564 และแผนการดำเนินธุรกิจในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Opportunity Day ผ่านระบบ Video Conference โดยระบุว่า

iiG พบนักลงทุน Opp Day Q3/64

๒๖ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๓๗

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางเกวลิน เลศะวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และนางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการ และทิศทางการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

ASW โชว์ธุรกิจเติบโตในงาน Opp-Day ประจำ Q3/2564

๑๙ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๑๓

คุณกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ( ซ้าย ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณปัญญา นันทกิจตระกูร (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยกำไรไตรมาส3/2564 อยู่ที่ 156.8 ล้านบาท

JR มั่นใจครึ่งปีหลังโตแกร่ง

๐๕ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๕๘

คุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , คุณสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอำนวยการ และ คุณลัดดา ลัทธิวรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) ร่วมนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Opportunity Day