จรัลธาดา กรรณสูต ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

โครงการหลวง ต่อยอดความร่วมมือ ปตท. และ โออาร์ พัฒนา โครงการหลวงเลอตอ

๐๒ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๑๘

เมื่อเร็ว ๆ นี้ - นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง (กลางซ้าย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง (กลางขวา) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ปตท. และ โออาร์ พัฒนา โครงการหลวงเลอตอ ปลูกกาแฟคุณภาพ สร้างชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มพื้นที่สีเขียว สู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

๐๑ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๔๗

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานและร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ บริษัท ปตท.

พิศาล รับโล่นิสิตเก่าม.เกษตรฯ ดีเด่น ปี 64 นั่งเลขาฯ มกอช.

๐๓ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๕:๐๙

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประเภทนักบริหารภาครัฐ/ราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 จาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานในพิธีมอบโล่ ในพิธีมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2564

บกปภ.ช. ติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เน้นย้ำทุกหน่วยทำงานในมิติเชิงพื้นที่ บูรณาการแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง

๒๘ ม.ค. ๒๐๒๐ ๑๔:๓๕

กรุงเทพฯ-28 ม.ค.-กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันนี้ (28 ม.ค. 62) เวลา 14.00 น. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะองคมนตรี ประกอบด้วย นายพลากร สุวรรณรัฐ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา นายจรัลธาดา กรรณสูต พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ นายอำพน กิตติอำพน และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

วว./มูลนิธิโครงการหลวง บูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

๒๔ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๒๖

กรุงเทพฯ-24 ธ.ค.-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดร. จรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ทรงรับโครงการหนองภะคะวัม เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๐๙ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๐๔

กรุงเทพฯ-9 ธ.ค.-สำนักงาน กปร. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยในระหว่างการติดตามนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพข่าว: เปิดงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา และงาน พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9 ครั้งที่

๐๓ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๐๗

กรุงเทพฯ-3 ธ.ค.-สำนักงาน กปร. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะที่ปรึกษา กปร. เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา และงาน พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9 ครั้งที่ 32 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ระบบส่งน้ำบ้านดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันนี้น้ำเพียงพอสร้างอาชีพและสร้างสุขยั่งยืน

๒๕ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๔๓

กรุงเทพฯ-25 ต.ค.-สำนักงาน กปร. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๒๒ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๑๙

กรุงเทพฯ-22 ต.ค.-สำนักงาน กปร. เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรองประธานกรรมการ ประกอบด้วย

ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่ จ.ชัยภูมิ

๑๖ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๐๙

กรุงเทพฯ-16 ต.ค.-สำนักงาน กปร. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอำพล กิตติอำพล องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ

พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่

๑๙ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๒๒

กรุงเทพฯ-19 ก.ค.-สำนักงาน กปร. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 8 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี

ภาพข่าว: เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุน โครงการ ค่ายเยาวชน.รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อเนื่องปีที่

๑๒ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๒๕

กรุงเทพฯ-12 มี.ค.-ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ที่ 6 จากขวา) เป็นประธานเปิดโครงการ ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

๐๗ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๕๖

กรุงเทพฯ-7 พ.ย.-สำนักงาน กปร. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร.

ภาพข่าว: การประชุมกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2562

๒๕ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๓๔

กรุงเทพฯ-25 ต.ค.-สำนักงาน กปร. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยรองประธานคณะกรรมการฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการพัฒนาใช้หญ้าแฝก

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๖:๕๑

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 7 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

แถลงข่าวการจัดงาน โครงการหลวง 49 3 13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

๑๙ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๔๑

กรุงเทพฯ-19 ก.ค.-About PR จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง แถลงข่าวการจัดงาน โครงการหลวง 49 ภายใต้แนวความคิด สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน นำเสนอสินค้าแนะนำ ได้แก่ ควินัว ชาเขียวอัสสัม, ดอกไม้กินได้, ข้าวเหลือง (ข้าวบือบอ), ไก่กระดูกดำ คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพดี

ภาพข่าว: โครงการหลวง ร่วมกับ ปตท. พัฒนาการปลูกกาแฟอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดการสร้างต้นแบบชุมชนเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๐๖ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๒๘

กรุงเทพฯ-6 ก.ค.-ปตท. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานและร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 2 ณ

โครงการหลวง ร่วมกับ ปตท. พัฒนาการปลูกกาแฟอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดการสร้างต้นแบบชุมชนเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๐๕ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๒๖

กรุงเทพฯ-5 ก.ค.-ปตท. สนับสนุนการใช้เมล็ดกาแฟภายในประเทศและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพัฒนาคุณภาพกาแฟเพื่อผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง