จรัล ลีรติวงศ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ค้นพบพืชในวงศ์กระดังงา 10 ชนิดใหม่ของโลก

๑๖ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๐๘

รศ. ดร.จรัล ลีรติวงศ์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอนุกรมวิธาน ประสบความสำเร็จในการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกของพืชวงศ์กระดังงา จำนวน 10 ชนิด จากพืชจำนวน 3 สกุล คือ