จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

SABUY บอร์ดไฟเขียว อนุมัติจ่ายปันผลกว่า 30 ล้านบาท หรือ 0.03 บาท/หุ้น เปลี่ยนราคาใช้สิทธิ ESOP 2 เป็น 7.75

๒๑ เม.ย. ๒๐๒๑ ๐๘:๔๙

นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ (ที่3 จากซ้าย) นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่4 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY

การบินไทยพร้อมให้บริการภาคพื้นทันทีที่สนามบินเปิดให้บริการตามปกติ

๒๕ มิ.ย. ๒๐๒๐ ๐๙:๑๒

กรุงเทพฯ-25 มิ.ย.-การบินไทย นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยมีนโยบายผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมีบางประเทศเริ่มอนุญาตให้มีการเดินทางเข้า-ออก ประเทศ

การบินไทยยังประกอบธุรกิจตามปกติแม้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมาย

๑๙ พ.ค. ๒๐๒๐ ๑๕:๐๗

กรุงเทพฯ-19 พ.ค.-การบินไทย นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (วันที่ 19 พฤษภาคม 2563) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

การบินไทยยังคงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารระหว่างหยุดทำการบินชั่วคราว

๐๒ เม.ย. ๒๐๒๐ ๑๕:๕๗

กรุงเทพฯ-2 เม.ย.-การบินไทย นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงไปทั่วทุกภูมิภาคในโลก ทำให้บริษัท การบินไทยฯ

การบินไทยชี้แจงกรณีไม่สามารถทำการบินสู่อิตาลี ในวันที่ 30 มีนาคม 2563

๓๐ มี.ค. ๒๐๒๐ ๐๙:๔๐

กรุงเทพฯ-30 มี.ค.-การบินไทย นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เปิดเผยว่า ตามที่มีประกาศทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่การบินไทยจะมีเที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพฯ-โรม

ภาพข่าว: สสว. แถลงความสำเร็จ ประกาศ 6 โมเดลต้นแบบแก้ปัญหาความยากจนแม่ฮ่องสอน ยกระดับคุณภาพชีวิต

๒๗ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๗:๒๐

กรุงเทพฯ-27 ก.ย.-สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล (ที่ 4 ซ้าย) รองปลัดกระทรวงการคลังกลุ่มภารกิจด้านรายได้ เป็นประธานใน งานแถลงความสำเร็จโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยร่วมกับ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล (ที่ 3 ซ้าย)

แต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

๑๐ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๑๘

กรุงเทพฯ-10 ก.ค.-อาร์เอส คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เผยมติแต่งตั้ง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เป็นกรรมการท่านใหม่ของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุรชัย กล่าวว่า บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับกรรมการท่านใหม่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ครั้งที่

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๐๔

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (เงินกู้ DPL) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารหนี้สาธารณะและติดตามโครงการเงินกู้ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่

๑๙ ก.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๒๙

กรุงเทพฯ-19 ก.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารหนี้สาธารณะและติดตามโครงการเงินกู้ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายภูมิศักดิ์

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 4/2561

๑๑ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๔๔

กรุงเทพฯ-11 ก.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 4/2561 เพื่อพิจารณาเรื่องที่จังหวัดต่างๆ ขอให้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

ภาพข่าว: แสดงความยินดีปลัดกระทรวงการคลัง

๑๖ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๑๒

กรุงเทพฯ-16 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ณ

ภาพข่าว: สบน.จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงประจำปี พ.ศ. 2561

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๓:๓๘

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงประจำปี พ.ศ.2561ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในบรรยากาศแบบย้อนยุค โดยมีนายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นประธานในพิธีและนางพรรณี

ภาพข่าว: สบน.จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงประจำปี พ.ศ. 2561

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๑:๓๗

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลังร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในบรรยากาศแบบย้อนยุค โดยมีนายประภาศคงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังตรวจราชการกรมสรรพากร

๑๐ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๐๐

กรุงเทพฯ-10 พ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ พร้อมคณะ ตรวจราชการกรมสรรพากรและร่วมการประชุมหารือข้อราชการ โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร และคณะผู้บริหารสรรพากร ให้การต้อนรับ ณ ห้องพระอุเทน 5 กรมสรรพากร

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังตรวจราชการกรมศุลกากร

๐๙ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๔๐

กรุงเทพฯ-9 พ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ พร้อมคณะ ตรวจราชการกรมศุลกากร พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหารกรมศุลกากร

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังตรวจราชการกรมสรรพสามิต

๐๖ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๓๘

กรุงเทพฯ-6 พ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายได้ พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการกรมสรรพสามิต เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติราชการจากกรมสรรพสามิต การรายงานผลภายหลังการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

ครบรอบ 13 ปีวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมบริจาคเงินร่วม 9 แสนกว่าบาท

๐๒ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๓๑

กรุงเทพฯ-2 พ.ย.-สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ถือเป็นวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในปีนี้ได้เวียนบรรจบครบรอบ 13 ปี สภาวิชาชีพบัญชีจึงจัดพิธีทำบุญขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) โดยนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

ภาพข่าว: การประชุมพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๒๒ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๓๕

กรุงเทพฯ-22 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมพิจารณาตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามมาตรา 44) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 เมื่อวันที่ 22

คลังมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้กำลังใจบุคลากรในสังกัด

๒๐ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๔:๓๕

กรุงเทพฯ-20 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเล็งเห็นความสำคัญของการให้กำลังใจบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความดีและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดที่มีความซื่อสัตย์สุจริตได้รับการยกย่อง

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้นำ 4.O

๐๑ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๑๒

กรุงเทพฯ-1 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้นำ 4.Oนวัตกรรมการบริหารจัดการประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก Believe Thailand 4.Oโดยมีผู้บริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ร่วมการอบรม จัดโดยสมาคม

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังลงพื้นที่ติดตามผลการเปิดให้บริการระบบ FacePay

๒๕ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๑๓

กรุงเทพฯ-25 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตามผลการเปิดให้บริการระบบเฟซเพย์ (FacePay) เทคโนโลยีการรับชำระเงินด้วยการสแกนใบหน้า มาใช้ชำระค่าอาหารในโรงอาหารของกระทรวงการคลัง ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานแห่งแรกของประเทศที่ได้นำระบบนี้มาใช้

ภาพข่าว: บ.ย.ส. 19 พบปะสังสรรค์

๑๑ ส.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๓๙

กรุงเทพฯ-11 ส.ค.-โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานนักศึกษาโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 (บ.ย.ส.) เป็นประธานจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น อาทิ รวิฐา พงศ์นุชิต พล.อ. ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ นุจรินทร์ จันทร์พรายศรี พล.ร.อ. ไตรภพ พิชัยกุล

SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์

๐๒ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๕๒

กรุงเทพฯ-2 ส.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าเยี่ยมคารวะและมอบช่อดอกไม้ เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ นายกสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี พ.ศ.2560 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะบัญชี

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างโครงการอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง

๒๔ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๔๐

กรุงเทพฯ-24 ก.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างโครงการอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน ณกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม