จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

วิศวะมหิดล ต้อนรับ นายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 46 เยี่ยมชมเทคโนโลยีวิศวกรรมอันก้าวหน้า

๑๖ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๒๒

โลกที่กำลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ามกลางวิกฤติและอุปสรรคนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของเหล่านายทหารระดับสูง นำโดย พลโท โสภณ ศิริงาม

วิศวะมหิดล-จิตอาสาร่วมพัฒนาเว็บไซต์สินค้าชุมชน มอบแก่สหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด

๑๖ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๑๗

เพื่อเพิ่มศักยภาพของสหกรณ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเกษตรสู่ตลาดกว้าง ภายใต้แนวนโยบายช่วยเหลือสังคมและชุมชนของ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ESR) จัดโครงการ MUEG

วิศวะมหิดล จัดการแข่งขันเยาวชน AI in Everyday Life พลังเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

๐๕ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๕๗

เยาวชนเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี, ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม (ESR) ดร.สุพรรณ

วิศวะมหิดล ชูธง Hybrid Learning พร้อมเดินหน้ารายแรกของไทยสู่การรับรอง ABET วิศวกรรมศาสตร์มาตรฐานโลก

๐๓ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๔๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี แสดงปาฐกถา เรื่อง การเสริมสร้างระบบการเรียนรู้แบบไฮบริดให้มีประสิทธิภาพสำหรับช่วงหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 (Creating an Effective Hybrid Learning for the Post-Pandemic

วิศวะมหิดล พัฒนาครูสู่ระบบ Smart Farmer เพื่อการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๐๑ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๐๑

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม (ESR) และ ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการ พัฒนาครูสู่ระบบ

วิศวะมหิดล ผนึกพลังกับ คาร์ล ไซส์ส พัฒนาศักยภาพคนไทยในทักษะเทคโนโลยีขั้นสูง รองรับ New S-Curve

๒๔ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๕๖

ความร่วมมือของภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศที่สำคัญสู่อนาคตและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับ บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด (Carl

วิศวะมหิดล จัดงาน Born To Be Engineer 2021 ต้อนรับ นศ.ใหม่.สู่วิศวกรระดับโลก

๑๐ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๑๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Born To Be Engineer 2021 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี เป็นประธานเปิดงานร่วมกับทีมผู้บริหาร คณาจารย์จาก 7 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวะมหิดล จัดโครงการ จิตอาสาพัฒนาระบบ Smart Farm เพื่อเกษตรอัจฉริยะ แก่ ร.ร. คลองบางกระทึก

๒๗ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๐๐

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม (ESR) และ ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการ จิตอาสาพัฒนาระบบ

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีวิศวะมหิดล ได้รับเลือก เป็นประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.) คนใหม่ สมัยที่

๐๘ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๑๑

คณะผู้บริหารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความยินดีกับรศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์คณบดี และนายกสมาคมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สคว.) ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเ

วิศวะมหิดล - อว. สร้างนวัตกรรมสื่อการสอนวิทย์ต้นแบบ เครื่องกรองน้ำ DIY สำหรับ รร. ทั่วประเทศ

๒๙ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๕๖

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และ ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม (ESR) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)