จันดรา บาฮาดู ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

มหิดลมอบทุนการศึกษาหลักสูตร 2 ปริญญาแก่ นศ.แพทย์

๑๔ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๕๕

กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-ทีคิวพีอาร์ (ประเทศไทย) นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 2 คน ได้รับทุนการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงหลักสูตร 2 ปริญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ นายจันดรา บาฮาดู นักศึกษาชาวพม่า ซึ่งได้ผ่านการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ