จันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

TED Fund แถลงข่าวจัดงาน TED Fund Grant Day 2019

๐๕ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๒๗

กรุงเทพฯ-5 ก.ค.-ทู บลิสส์ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม แถลงผลการดำเนินงานของกองทุนฯ และการจัดงาน TED Fund Grant Day 2019 (วันที่ 30 กรกฎาคม 2562) ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า