จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

อว.Clear Clean โดย วศ. ลงพื้นที่ทำความสะอาดและมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ รร.ฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม

๑๒ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๓๓

ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วย นางสาวภัทริยา ไชยมณี เลขานุการกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนายอรรถวัติ แก้วตา ผู้แทนสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วศ. จิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เพิ่มความปลอดภัย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

๑๑ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๐

นที่ 11 ตุลาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำโดย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ วศ. พร้อมด้วย นางสาวภัทริยา ไชยมณี เลขานุการกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะเจ้าหน้าที่รวม 20 คน

วศ. ร่วมทีม อว. ลงพื้นที่ช่วย ผปก. แปรรูปอาหารทะเล ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

๐๖ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๑๒

6 ตุลาคม 2564 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ วศ. ลงพื้นที่ ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม พบผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเล (หอยแมลงภู่)

อว. ClearClean โดย วศ. เพิ่มความปลอดภัย ณ รร.กิ่งเพชร และชุมชนในเขตราชเทวี

๑๕ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๔๑

วันที่ 15 กันยายน 2564 ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำทีมจิตอาสา อว. Clear Clean ซึ่งเป็นงานต่อเนื่องของ อว.พารอด ตามนโยบายรัฐมนตรีเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ.ยกระดับการจัดการสารเคมีและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม

๒๓ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๐๐

กรุงเทพฯ-23 ธ.ค.-กรมวิทยาศาสตร์บริการ 20 ธันวาคม 2562 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการ ยกระดับการจัดการสารเคมีและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

๓๐ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๓๓

กรุงเทพฯ-30 ส.ค.-กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิด กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน เป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และได้รับเกียรติจากนายวารินทร์

วศ. ร่วมกับ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไทย วิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่น สู่เชิงพาณิชย์

๑๙ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๒๘

กรุงเทพฯ-19 ส.ค.-กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ร่วมเปิดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไทย วิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่น สู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ รักษ์ถิ่น รักษ์ภูมิปัญญา

วศ. เข้าร่วมงาน ASEAN Next 2019 ขยายความร่วมมือ วทน. ระหว่างประเทศในอาเซียน

๑๙ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๑๔

กรุงเทพฯ-19 มี.ค.-กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน ASEAN Next 2019 : STI Leading towards Community Happiness โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร เพื่อการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสูงสุด

๒๕ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๗:๐๙

กรุงเทพฯ-25 ก.พ.-กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ ดร.นยา สุจฉายา ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต

กรมวิทย์ฯ ร่วมงาน 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๘ ๐๘:๕๑

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดี และคณะ ในฐานะ Nationnal Adhering Organization (NAO) ของ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 8th IUPAC

กระทรวงวิทย์ฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาสารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด หนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จ.ระยอง

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๕๗

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิดเพื่ออุตสาหกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งส่งเสริมการจัดการสารเคมีปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมีไทย

๒๐ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๔๐

กรุงเทพฯ-20 ส.ค.-กรมวิทยาศาสตร์บริการ 20 สิงหาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนาการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย เป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมี เพื่อจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องและปลอดภัย

กรมวิทย์ฯ ร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2561

๑๗ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๒๔

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-กรมวิทยาศาสตร์บริการ 17 สิงหาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561 ภายในงานมี ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านถ่ายทอดเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม

๐๕ ก.ค. ๒๐๑๘ ๐๘:๒๙

กรุงเทพฯ-5 ก.ค.-กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการ

วศ. / ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงานมหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค

๓๐ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๑:๕๗

กรุงเทพฯ-30 เม.ย.-กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายธีระชัย รัตนโรจน์มงคล นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ และคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดงาน มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ณ

วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ASEAN COST ครั้งที่ 72

๒๙ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๓๖

กรุงเทพฯ-29 พ.ค.-กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ASEAN