จันทิมา เพียรเวช ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

รมว. คลัง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ก.ต.ท.

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕ ๑๐:๑๑

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แก่ นายพรชัย ชุนหจินดา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ได้แก่ นางจันทิมา เพียรเวช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม

SEC: ก.ล.ต.จัดสัมมนา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ รุ่นที่ 2

๑๑ พ.ย. ๑๙๙๖ ๑๙:๕๓

กรุงเทพ-11 พ.ย.-ก.ล.ต. ก.ล.ต.จะจัดสัมมนาในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รุ่นที่2ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2539 ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ดังมีกำหนดการดังนี้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2539 8.30 น. ลงทะเบียน 9.00-9.45 น. บทบาท

ภาพข่าว: ก.ล.ต. เตรียมความรู้กฎหมายทรัสต์ที่จะนำมาใช้ในตลาดทุนให้แก่ผู้สื่อข่าว

๒๖ ก.ค. ๒๐๐๗ ๑๔:๕๘

กรุงเทพฯ-26 ก.ค.-ก.ล.ต. ก่อนที่ร่าง พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อธุรกรรมตลาดทุน จะออกบังคับใช้เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการออกหลักทรัพย์และการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในฐานะผู้กำกับดูแลกฎหมายดังกล่าว จึงจัดบรรยายให้ความรู้เรื่อง