ชนยุทธ นิลพานิช ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

PPCSVL จัดกิจกรรม เปิดโลกเรียนรู้ กับสนามเด็กเล่น.Brain-Based Learning : BBL

๒๓ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๐:๑๔

กรุงเทพฯ-23 พ.ย.-ท่าเรือประจวบ กลุ่มธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส์ นำโดยทีมงานท่าเรือประจวบ ทีมงานสหวิริยาโลจิสติกส์ ไลน์ทรานสปอร์ต และบางสะพานสัมพันธ์ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ภายใต้โครงการ เปิดโลกเรียนรู้ กับสนามเด็กเล่น (BBL- Brain Based Learning) เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับน้องๆ นายชนยุทธ