ชยชัย แสงอินทร์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

พัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย จัดสัมมนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน / SME เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชนของจังหวัดสุโขทัย

๐๓ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๕๙

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ดำเนินการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SME จำนวน 37 กลุ่ม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายชยชัย แสงอินทร์) เป็นประธานในพิธีฯ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ประเมินต่ออายุมนุษย์ไฟฟ้า และมนุษย์แอร์

๐๗ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๐๒

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย จัดประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 จำนวน 21 คน และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 13 คน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายชยชัย แสงอินทร์ พร้อมด้วย

มอบเครื่องขึ้นรูปผักแผ่นเชิงพาณิชย์

๐๙ พ.ย. ๒๐๒๑ ๐๘:๔๔

นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการสุโขทัย เป็นประทานในพิธีส่งมอบ เครื่องขึ้นรูปผักแผ่นเชิงพาณิชย์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภภัยจากสารพิษตำบลเกาะตาเลี้ยง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภภัยจากสารพิษตำบลเกาะตาเลี้ยง (ลุงเปี๊ยกออแกนิคฟาร์ม) อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ซึ่งทั้งนี้เกิดจากกระบวนการคิดค้น