ชวลิต ชูขจร ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

แนวคิดการวางผังและออกแบบ สวนสัตว์แห่งใหม่

๑๖ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๕๙

ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ที่9-ซ้าย/แถวยืนบน) เป็นประธานในการเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง แนวคิดการวางผังและออกแบบ สวนสัตว์แห่งใหม่ โดยมี นายชวลิต ชูขจร ประธานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หารือประมง

๑๑ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๓๐

กรุงเทพฯ-11 ต.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา และ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย

ประภัตร เร่งรัดพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ยกระดับให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมพื้นที่ทำเลทอง สั่งทุบหลายอาคารปรับแลนด์มาร์คใหม่หมด

๓๐ ก.ย. ๒๐๑๙ ๐๘:๕๒

กรุงเทพฯ-30 ก.ย.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 28 ก.ย. 62 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา และสะพานปลากรุงเทพ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมี นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย

ภาพข่าว: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม รับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center :

๒๘ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๔:๔๕

กรุงเทพฯ-28 มิ.ย.-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายชวลิต ชูขจร ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิสุทธิ์ สุวรรณมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการ(เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ก.เกษตรฯ ดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ

๑๙ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๑๙

กรุงเทพฯ-19 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำทุกส่วนราชการในสังกัด ต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานการให้บริการงานภาคเกษตรในระดับพื้นที่กับประชาชน

ปลัดเกษตรฯ ติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมประมง

๑๗ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๔๓

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กรมประมง ว่า สืบเนื่องจากการตั้งคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีการเร่งรัดให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ จัดงาน ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 8

๑๑ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๕๑

กรุงเทพฯ-11 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวการจัดงาน ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 27 สิงหาคม 2558 ณ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด ของดีชายแดนใต้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด ของดีชายแดนใต้ สร้างรายได้ สร้างความสุข ระหว่างวันที่ 18 27 ส.ค. 58 ณ กรมชลประทาน

๑๑ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๔๗

กรุงเทพฯ-11 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวการจัดงาน ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 27 สิงหาคม 2558 ณ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดงานของดีจากชายแดนใต้ เป็นประจำทุกปี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขานรับนโยบายรัฐบาล ขยายตลาดคลองผดุงกรุงเกษมจากข้างทำเนียบรัฐบาลไปยัง 4 มุมเมือง พร้อมเปิดตลาดที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด เป็นแห่งแรก ระหว่างวันที่ 18 ส.ค. - 16 ก.ย. 58

๑๑ ส.ค. ๒๐๑๕ ๐๗:๒๙

กรุงเทพฯ-11 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ปากเกร็ด ณ ทำเนียบรัฐบาล ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับนโยบายจากรัฐบาล ที่มอบหมายให้จัดตลาดนัดสินค้าเกษตรบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงข่าวตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ปากเกร็ด

๑๑ ส.ค. ๒๐๑๕ ๐๗:๒๘

กรุงเทพฯ-11 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ปากเกร็ด ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับนโยบายจากรัฐบาล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยทิศทางการพัฒนางานจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.

๐๗ ส.ค. ๒๐๑๕ ๐๗:๓๓

กรุงเทพฯ-7 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงทิศทางการพัฒนางานจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ว่า พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมหม่อนไหม นำเกษตรกรเข้ามอบผ้าไหมสร้อยดอกหมากให้นายกรัฐมนตรี พร้อมเชิญชวนประชาชน ซื้อผ้าไหมให้แม่

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๓๒

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางวีณา พงศ์พัฒนานนท์ อธิบดีกรมหม่อนไหม

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ นำเกษตรกรพบนายกฯ รณรงค์ซื้อผ้าไหมให้แม่

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๔๐

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ นำเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม เข้าพบและขอบคุณ

ก.เกษตรฯ เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จ.นครศรีธรรมราช

๒๘ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๒๐

กรุงเทพฯ-28 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมกันทั่วประเทศ บูรณาการความร่วมมือภาครัฐ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแผนการดำเนินงานในปี 2558 ในช่วงระหว่างเดือน ส.ค. ก.ย. และแนวทางการดำเนินการปี

๒๘ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๕๒

กรุงเทพฯ-28 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแผนการดำเนินงานในปี 2558 ในช่วงระหว่างเดือน ส.ค. ก.ย. และแนวทางการดำเนินการปี 2559 เพื่อทบทวนและเตรียมการการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่และการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรในปีถัดไป นายชวลิต ชูขจร

แปลงใหญ่

๒๘ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๕๑

กรุงเทพฯ-28 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่และการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงาน ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานผ้าไหมไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด ผ้าไหมประจำถิ่น มุ่งส่งเสริมการพัฒนาผ้าไหมประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จัก และกระตุ้นให้ประชาชน เยาวชน

๒๐ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๕๗

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวงาน ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานผ้าไหมไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2558 ณ ฮอลล์ 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ปลัดเกษตรฯ หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

๒๐ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๕๓

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายฮิซาโอะ ฮาริฮารา Vice-Minister for International Affairs กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ว่า

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หารือไทย-ญี่ปุ่น

๒๐ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๕๑

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับนายฮิซาโอะ ฮาริฮารา Vice-Minister for International Affairs กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (มีตำแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจงผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามผลผลิตและกิจกรรมภายใต้แผนงานและงบประมาณปี 2558

๒๐ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๓๑

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงข่าวการจัดงานตรานกยูงพระราชทาน

๒๐ ก.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๐๖

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-กลุ่มโฆษกและวิเคราะห์ข่าว กองเกษตรสารนิเทศ สืบสาน - นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวงาน ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานผ้าไหมไทย ครั้งที่10 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2558 ณ ฮอลล์ 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สินค้าสหกรณ์คุณภาพ ส่งบริการสายการบินไทย

๑๒ ก.ค. ๒๐๑๕ ๒๐:๔๗

กรุงเทพฯ-12 ก.ค.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ระหว่างนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ หวังบูรณาการการทำงานในภูมิภาคร่วมกันแบบไม่เป็นทางการ

๑๐ ก.ค. ๒๐๑๕ ๐๘:๕๐

กรุงเทพฯ-10 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุม VDO Conference กับเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ว่า

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่

๑๐ ก.ค. ๒๐๑๕ ๐๘:๔๑

กรุงเทพฯ-10 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุม VDO Conference กับเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ณ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ มอบนโยบายผู้อำนวยการระดับสูง

๐๙ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๐๙

กรุงเทพฯ-9 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายแก่ข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา รุกมาตรการบริหารจัดการน้ำควบคู่ปฏิบัติการฝนหลวง

๐๗ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๔๔

กรุงเทพฯ-7 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะ อนุกรรมการวางแผน และติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดศูนย์ฝนหลวงพิเศษ

๐๒ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๓๔

กรุงเทพฯ-2 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ ฝนหลวง - นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในการตรวจความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษ พร้อมด้วย นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ณ ศูนย์ฝนหลวงพิเศษนครสวรรค์ ตามพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปลัดเกษตรฯ ร่วมตรวจความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษ พร้อมปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อน และช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.

๐๑ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๓๔

กรุงเทพฯ-1 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในการตรวจความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษ พร้อมด้วย นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ณ ศูนย์ฝนหลวงพิเศษนครสวรรค์ ตามพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง พร้อมหามาตรการโดยเฉพาะการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร

๒๙ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๐๒:๑๕

กรุงเทพฯ-29 มิ.ย.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการปฏิบัติการฝนหลวง ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ที่สนามบินกองบิน 2 จังหวัดลพบุรี ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่เกษตรกรรมและเขื่อนต่าง ๆ

ภาพข่าว: สรุปผลจัดตลาด

๒๙ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๐๑:๓๖

กรุงเทพฯ-29 มิ.ย.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงผลการดำเนินงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วยพลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี