ชัยชนะ มิตรพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ETDA ชู 4 งานไฮไลท์ หนุนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รับก้าวใหม่ ปี 65 ตั้งเป้า ยกระดับชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๑๙ พ.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๒๒

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ เอ็ดด้า (ETDA) นำทีมคณะผู้บริหาร ETDA เปิดผลงานเด่น ความสำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศในรอบปี 2564

ETDA รับก้าวใหม่ ปี 65 ตั้งเป้า ยกระดับชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๑๙ พ.ย. ๒๐๒๑ ๐๘:๔๓

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ เอ็ดด้า (ETDA) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แถลงผลงาน ETDA สู่ปีที่ 11 ก้าวสำคัญ ยกระดับชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดผลงานเด่น

ภาพข่าว: กระทรวงไอซีที สพธอ. และอิสราเอล ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาไซเบอร์ไทย

๑๓ มี.ค. ๒๐๑๖ ๒๐:๒๗

กรุงเทพฯ-13 มี.ค.-ETDA มาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) (คนที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที (คนที่ 4 จากขวา) และ อิทธิกร ไตรทศาวิทย์

ภาพข่าว: ETDA เยือน สนญ.ไมโครซอฟท์ เดินหน้ายกระดับจัดการภัยไซเบอร์ระหว่างประเทศ

๑๘ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๑๕

กรุงเทพฯ-18 พ.ค.-สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (ที่ 5 จากซ้าย) นำคณะผู้บริหาร ETDA และ ThaiCert (ไทยเซิร์ต) เยือน Microsoft Cybercrime Center

สวทช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

๒๕ ก.ย. ๒๐๐๗ ๑๔:๕๕

กรุงเทพฯ-25 ก.ย.-สวทช. กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2550 เวลา 8.30 12.30 น ห้องประชุมบุษกร อาคารเนคเทค08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน09.00 - 09.15 น. กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ผู้อำนวยการโปรแกรมระบุลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFID)09.15 - 09.45 น.