ชัยยศ ตันพิสุทธิ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

The Asian Banker ชูสินเชื่อบ้านกสิกรไทยเยี่ยมสุดในไทย

๑๙ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๑๐

นางชลารัตน์ พินิจเบญจพล (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ และนายชัยยศ ตันพิสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับ รางวัลผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านยอดเยี่ยมในประเทศไทย ประจำปี 2563 (Best Home Loan Product in Thailand 2020) ในงาน The Asian Banker's South East Asia Awards