ชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: สภาการพยาบาลจัดแถลงข่าวพิธีมอบรางวัลสมเด็จพระศรีนครินฯ วันที่ 20 ก.ย.56 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

๑๔ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๔๔

กรุงเทพฯ-14 ต.ค.-โกลบ์เบิล ครีเอชั่น สภาการพยาบาลจัดแถลงข่าวพิธีมอบรางวัลสมเด็จพระศรีนครินฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนซ้ายลำดับที่ 2), นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกองการสื่อมวลชน กระทรวงการต่างประเทศ

ภาพข่าว: รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๖

๒๔ ก.ย. ๒๐๑๓ ๐๘:๒๙

กรุงเทพฯ-24 ก.ย.-มูลนิธิรางวัลฯ สภาการพยาบาลจัดแถลงข่าวพิธีมอบรางวัลสมเด็จพระศรีนครินฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนซ้ายลำดับที่ 2), นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกองการสื่อมวลชน กระทรวงการต่างประเทศ (คนซ้ายมือสุด),

ภาพข่าว: รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๖

๒๓ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๗:๐๒

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-GlobalCreation PR สภาการพยาบาลจัดแถลงข่าวพิธีมอบรางวัลสมเด็จพระศรีนครินฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนซ้ายลำดับที่ 2), นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกองการสื่อมวลชน กระทรวงการต่างประเทศ