ซีพีเอฟ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

CPF หนุน BCG Model พัฒนา Future Food ร่วมขับเคลื่อนสู่ความมั่นคงทางอาหาร

๑๔ ธ.ค. ๒๐๒๒ ๑๓:๔๑

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็น ครัวของโลกที่ยั่งยืน โชว์นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตที่เน้นการพัฒนาอาหารจากวัตถุดิบทางเลือก และเทคนิคใหม่ๆ เพื่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้บริโภค สร้างสมดุลระบบนิเวศซึ่งเป็นฐานทรัพยากรในการผลิตอาหาร