ณรงค์ สายวงศ์ รอง ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: แถลงข่าว กินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดีด้วย 4 ล.

๑๒ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๑๖

กรุงเทพฯ-12 ต.ค.-กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานแถลงข่าว กินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดีด้วย 4 ล. พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นางจุรีภรณ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนพ.รุ่งเรือง

ภาพข่าว: ต้นแบบคลินิกสุขภาพในสถาบันการศึกษา

๒๒ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๖:๐๖

กรุงเทพฯ-22 มิ.ย.-กรมอนามัย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รอง อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย รศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล ผอ.สปสช. เขต 13 กทม., และนพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1 กทม. ร่วมถ่ายภาพ เนื่องใน พิธีเปิดคลินิกส่งเสริมสุขภาพพระนครเวชกรรม

กรมอนามัยชี้อาหารกลางวันนักเรียนต่ำมาตรฐาน แนะ อปท.สร้างครัวกลางจ้างนักโภชนาการตำบล

๐๘ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๓๓

กรุงเทพฯ-8 ม.ค.-ตีฆ้องร้องป่าว เด็กไทยมีปัญหาด้านโภชนาการในทุกมิติ พบอาหารกลางวันนักเรียนยังไม่ได้มาตรฐานแม้รัฐทุ่มงบเกือบ 25,000 ล้านบาท เพื่อให้นักเรียนเติบโตสมวัย พบบางแห่งยังได้ไม่ถึง 20 บาทต่อมื้อ แนะท้องถิ่นตั้งกรรมการตรวจสอบและนำสเปคการจัดอาหารตามมาตรฐานโภชนาการมาใช้ พร้อมหนุน

ภาพข่าว: เด็กไทยแก้มใส

๒๑ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๔๗

กรุงเทพฯ-21 ต.ค.-โฟร์พี.แอดส์ 96 นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมถ่ายภาพกับผู้แทนจาก 9 หน่วยงาน ในงานประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นดำเนินงาน รวมพลังเพื่อเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาท ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา นำร่องกว่า 700

ภาพข่าว: ส่วนราชต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม

๒๕ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๓:๐๔

กรุงเทพฯ-25 ส.ค.-กรมอนามัย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นผู้แทนกรมอนามัย รับโล่ประกาศเกียรติคุณส่วนราชการต้นแบบในการส่งเสริมและเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2557 ในงานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ

ภาพข่าว: ลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร

๒๘ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๗:๕๖

กรุงเทพฯ-28 ก.ค.-กรมอนามัย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและนางนันทกา หนูเทพ ผอ.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ นพ.จิรเจษฎ์ สุขสุเพิ่ม ผอ.ศูนย์มะเร็ง รพ.จุฬารัตน์ 9 เทพารักษ์ นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ

ภาพข่าว: เด็กเมืองเสี่ยงอ้วนสูง

๒๔ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๓:๓๗

กรุงเทพฯ-24 ก.ค.-กรมอนามัย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย พญ.นภา วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ และนายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับผู้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากโรงเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์อนามัย 12 เขต ในงาน

ภาพข่าว: ต้นแบบไร้พุงช่วยห่างโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

๑๘ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๕๒

กรุงเทพฯ-18 ก.ค.-กรมอนามัย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยพญ.นภา วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพนพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย ร่วมถ่ายภาพกับผู้รับมอบเกียรติบัตรภายในงานประชุม ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง

ภาพข่าว: ภาคีสุขภาพดี เวทีสู่อาเซียน

๑๓ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๓๙

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-กรมอนามัย ภาคีสุขภาพดี เวทีสู่อาเซียน : ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยนพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พญ.แสงโสม สีนะวัฒน์ ผอ.สำนักที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ร่วมแถลงข่าวประชุมวิชาครั้งที่ 7 ภาคีสุขภาพดี เวทีสู่อาเซียน

ภาพข่าว: กรมอนามัยประชุมเชิงปฏิบัติการปี2557

๒๗ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๐:๔๐

กรุงเทพฯ-27 มิ.ย.-กรมอนามัย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ทพ.สุธา ทิวารี รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.ดนัย ธีวันดาผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัยถ่ายรูปร่วมกัน ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการกรมอนามัยประจำปี 2557 ณ โรงแรมปริ้นส์

ภาพข่าว: รณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ

๒๖ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๔:๒๕

กรุงเทพฯ-26 มิ.ย.-กรมอนามัย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยนพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดี พญ.แสงโสม สีนะวัฒน์ ผอ.สำนักที่ปรึกษา พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุลผอ.สำนักโภชนาการ และ นพ.โยนัส เทเก้น ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ร่วมเปิดงานรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน 2557

ภาพข่าว: กรมอนามัย รณรงค์ตลาดสดน่าซื้อ ตลาดอนุรักษ์วิถีไทย

๐๙ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๕:๐๔

กรุงเทพฯ-9 มิ.ย.-กรมอนามัย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ. ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดี ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผอ.องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารจากตลาดยอดพิมานและปากคลองตลาด ร่วมรณรงค์ส่งเสริมตลาดเก่าแก่ สู่การเป็นตลาดสดน่าซื้อ ตลาดอนุรักษ์วิถีไทย ณ

ภาพข่าว: Happy toilet ส้วมสะอาดได้มาตรฐาน ที่ค้นหาได้ผ่าน NostraMap บนแผนที่ดิจิตอล(GPS navigator)

๑๗ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๓๙

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-กรมอนามัย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นายพิษณุ แสนประเสริฐ ผอ.สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย) และนางปริยะดา โชควิญญู ผอ.สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (รก.)

ภาพข่าว: ตลาดสะอาดปลอดภัยคืนความยิ่งใหญ่ให้ปากน้ำโพ

๒๙ ม.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๑๘

กรุงเทพฯ-29 ม.ค.-โพร์พีแอดส์ ดร.นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ. ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.ชาญชัย พิณเมืองงาม ผอ.ศูนย์อนามมัยที่ 8 นครสวรรค์ พ.ญ. ปราณี ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และเจ้าภาพจัดงาน

ภาพข่าว: ประชุมองค์กรต้นแบบไร้พุง

๒๘ ม.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๒๑

กรุงเทพฯ-28 ม.ค.-โฟร์ พี แอดส์ นพ. ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย พญ. นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ และนักวิชาการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ณ

ภาพข่าว: รณรงค์เลือกซื้อเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ปลอดภัยรับตรุษจีน

๒๗ ม.ค. ๒๐๑๔ ๒๑:๒๐

กรุงเทพฯ-27 ม.ค.-กรมอนามัย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและผู้บริหารกรมอนามัย ร่วมรณรงค์ เลือกซื้อเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ปลอดภัยรับตรุษจีนและ มอบป้าย ตลาดสด น่าซื้อ ให้แก่นายปริญญา ธรรมวัฒนะ ผู้บริหาร ตลาดยิ่งเจริญ ณ ตลาดยิ่งเจริญ

ภาพข่าว: กรมอนามัยมอบโล่รางวัลแก่ ไบเออร์ไทย สำหรับการสนับสนุนโครงการ Young Love รักปลอดภัยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทย

๑๑ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๓:๓๕

กรุงเทพฯ-11 พ.ย.-สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่รางวัลแก่ มร.อัลพ์ อัทเท ผู้จัดการทั่วไป แผนก ฟาร์มาซูติคอล บริษัท ไบเออร์ไทย เพื่อแสดงถึงความขอบคุณ สำหรับการสนับสนุนและช่วยดำเนินงานโครงการ Young Love รักปลอดภัย

ภาพข่าว: คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า

๑๘ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๔๖

กรุงเทพฯ-18 ต.ค.-โฟร์ พี แอดส์ นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และ นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า ปี 2556 ณ

ภาพข่าว: กินเจมั่นใจ

๐๔ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๘:๑๓

กรุงเทพฯ-4 ต.ค.-กรมอนามัย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ร่วมรณรงค์ สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ กินเจมั่นใจ ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ แนะนำวิธีการกินเจเพื่อให้สุขภาพดี เน้นสะอาด

ภาพข่าว: สวมถุงมือยางลดโรค

๑๙ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๕:๕๒

กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-โฟร์ พี แอดส์ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ นพ.ณัฐพร วงศ์ศุทธิภากร นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดี และข้าราชการกรมอนามัย ร่วมแถลงข่าวรณรงค์ให้ผู้สัมผัสอาหารสวมถุงมือยางในการปรุงประกอบอาหาร เพื่อลดโรคติดเชื้อที่มาจากมือ

ภาพข่าว: มหกรรมอำเภอสุขภาพดี

๐๔ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๗:๔๐

กรุงเทพฯ-4 ก.ย.-โฟร์ พี แอดส์ นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ นพ.ณัฐพร วงศ์ศุทธิภากร นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีและผู้บริหารกรมอนามัย ร่วมเปิดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ภาพข่าว: แถลงจัดประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6

๓๐ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๘:๐๔

กรุงเทพฯ-30 ส.ค.-โฟร์ พี แอดส์ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.ณัฐพร วงศ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีอนามัย และ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ร่วมแถลงข่าวการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 6 อำเภอสุขภาพดี นวัตกรรมดี 878 อำเภอ ณ

โครงการ BLA Happy Life Aerobics เชิญชวนคนไทยออกกำลังกายสร้างสุขภาพดี พร้อมแจกเพลงและท่าเต้นแอโรบิกส์ ฟรี

๑๕ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๗:๔๖

กรุงเทพฯ-15 ส.ค.-แอมเม็กซ์ทีม แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวโครงการ BLA Happy Life Aerobics เชิญชวนให้คนไทยออกกำลังกายสร้างสุขภาพดี พร้อมแจกเพลงและท่าเต้นแอโรบิกส์ ฟรี นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ

ภาพข่าว: มอบฟันเทียมพระราชทาน

๐๑ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๐๑

กรุงเทพฯ-1 ก.ค.-กรมอนามัย นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์มรกต กรเกษม ประธานมูลนิธิโอสถสภา นายแพทย์วีรพล ธีระพันธ์เจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย มอบฟันเทียมพระราชทานให้กับผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 100

ภาพข่าว: ทูตไอโอดีน

๐๑ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๐๐

กรุงเทพฯ-1 ก.ค.-กรมอนามัย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย แต่งตั้งตัวแทนจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์,ดารา และสื่อมวลชน เป็นทูตไอโอดีน เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ณ MCC HALL

ภาพข่าว: วันไอโอดีนแห่งชาติ 56

๐๑ ก.ค. ๒๐๑๓ ๐๙:๕๗

กรุงเทพฯ-1 ก.ค.-กรมอนามัย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเลือกใช้เกลือและผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนในการปรุงอาหารทุกครั้งในกิจกรรม สติปัญญาสร้างชาติ คนไทยไม่ขาดไอโอดีน เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ณ MCC

กรมอนามัย ชี้ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ พบแหล่งเพาะพันธุ์ต้องตัดตอน ฝ่าฝืนมีโทษตามก.ม.

๒๐ พ.ค. ๒๐๑๓ ๑๑:๒๕

กรุงเทพฯ-20 พ.ค.-กรมอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 พร้อมแนวทางการปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ครอบครองอาคาร