ดวงพร รอดพยาธิ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนาการค้าต่างประเทศ ซีรีส์ 3 ล้วงลึกยุทธศาสตร์พญามังกรใหม่ ไทยได้อะไรจาก One Belt, One

๐๖ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๒:๔๙

กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว โดย นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการค้าต่างประเทศ ซีรีส์ 3 เรื่อง ล้วงลึกยุทธศาสตร์พญามังกรใหม่ ไทยได้อะไรจาก One Belt, One Road พบกับปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวคิด One

ภาพข่าว: EXIM BANK มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนเงินจัดตั้งกองทุน เอ็กซิม ในมูลนิธิพระดาบส

๓๐ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๐๙

กรุงเทพฯ-30 มิ.ย.-EXIM BANK นางดวงพร รอดพยาธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK

ภาพข่าว: กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์และการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมข้าวไทย

๑๙ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๐๑

กรุงเทพฯ-19 มิ.ย.-syllable นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้บริหารของกรมฯเชิญสื่อมวลชนทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ RICE I : ข้าวเมล็ดเดิม.เติมนวัตกรรมณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีรศ.ดร.อภิชาติ

พาณิชย์เปิดยื่นซองคุณสมบัติ.จำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไปล็อตสอง ปี 60 ปริมาณ 1.8 ล้านตัน

๒๓ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๓๓

กรุงเทพฯ-25 พ.ค.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมยื่นซองเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐสำหรับการจำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยและ

๐๖ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๒๘

กรุงเทพฯ-6 มี.ค.-EXIM BANK นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนางอภิรดี ตันตราภรณ์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางดวงพร รอดพยาธิ์ (ซ้าย) อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ภาพข่าว: กรมการค้าต่างประเทศ รวมพลังมุ่งมั่นทำดีตามรอยพ่อ ทำงานเพื่อแผ่นดิน

๒๖ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๐๒

กรุงเทพฯ-26 ม.ค.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม คต. รวมพลังมุ่งมั่นทำดี แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และปฏิบัติงานสุจริตตามรอยพ่อ สานต่อปณิธาน ทำงานเพื่อแผ่นดิน ณ กรมการค้าต่างประเทศ

ผู้ส่งออกไทยเร่งซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเข้าสต็อก คาดราคาปรับตัวสูงขึ้น

๓๐ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๘

กรุงเทพฯ-30 ธ.ค.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดให้ผู้ส่งออกที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในช่วงเดือนมกราคม เมษายน 2560 ต้องมีสต็อกในความครอบครองในเดือนก่อนหน้าที่จะส่งออกในอัตราส่วน 1.5 : 1เพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังภายในประเทศ

ภาพข่าว: งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ อัตลักษณ์ข้าวไทย ทางเลือกใหม่สู่ความยั่งยืน

๐๗ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๒๙

กรุงเทพฯ-7 พ.ย.-Syllable นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ อัตลักษณ์ข้าวไทย ทางเลือกใหม่สู่ความยั่งยืนที่มุ่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับข้าวไทยในทุกมิติผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลายเชื่อมโยงสื่อสารทางการตลาดสู่ผู้บริโภคทั่วโลกอย่างมีประสิทธ

กรมการค้าต่างประเทศ จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ อัตลักษณ์ข้าวไทย ทางเลือกใหม่สู่ความยั่งยืน

๐๒ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๔๖

กรุงเทพฯ-2 พ.ย.-Syllable นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ อัตลักษณ์ข้าวไทย ทางเลือกใหม่สู่ความยั่งยืน ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 -15.30 น.ณ ห้องไอวอรี่ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ (ใกล้หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร )

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

๒๘ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๒:๒๗

กรุงเทพฯ-28 มิ.ย.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง พาณิชย์ฯ ยืนยันการกำหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 สำหรับการนำเข้าสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำฯ บางชนิดภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 7227.9000.090 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นางดวงพร รอดพยาธิ์

พาณิชย์มีมติเปิดทบทวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากระเบื้องปูพื้น-ติดผนังจากจีน

๒๗ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๑๘

กรุงเทพฯ-27 มิ.ย.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะเลขานุการและกรรมการคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการ ทตอ.

ภาพข่าว: EXIM BANK และกรมการค้าต่างประเทศ ลงนามส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย

๒๗ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๔๕

กรุงเทพฯ-27 มิ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ณ

ภาพข่าว: EXIM BANK จับมือกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย

๒๗ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๒๖

กรุงเทพฯ-27 มิ.ย.-EXIM BANK นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางดวงพร รอดพยาธิ์ (ที่ 2 จากขวา) อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ณ

พาณิชย์ฟิตจัดเร่งจัดมหกรรมการค้าชายแดนหวังดันเป้าทะลุ 1.7 ล้านล้านบาท

๒๗ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๒๑

กรุงเทพฯ-27 พ.ค.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อบรรลุเป้าหมาย 1.7 ล้านล้านบาท ในปี 2559โดยมีกำหนดจัดโครงการส่งเสริมและขยายการค้าชายแดนเชื่อมโยงเพื่อนบ้านสู่จีนตอนใต้ ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดนครพนม

ภาพข่าว: ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 การค้าเสรีของไทยจะก้าวเดินต่อไปอย่างไร

๐๖ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๒๑

กรุงเทพฯ-6 เม.ย.-โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานในงานสัมมนา ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 การค้าเสรีของไทยจะก้าวเดินต่อไปอย่างไร ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศ จัดขึ้นเพื่อมอบความรู้ให้กับนักธุรกิจ นักลงทุนทั้งจากทางจากทางภาครัฐและเอกชน โดยมีอดุลย์

พาณิชย์รุดหน้าเร่งเครื่องประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

๑๐ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๕:๔๐

กรุงเทพฯ-10 ก.พ.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ได้กำหนดจัดงาน Open House เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่

ภาพข่าว: เครื่องสำอาง MCLโรดโชว์ตลาดกัมพูชา

๒๖ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๐๔

กรุงเทพฯ-26 ม.ค.-พีอาร์ บูม เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายจิรัฏฐ์ รุ่งสินเดชาพัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท หมอจุฬา จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์MCLให้การต้อนรับนางดวงพร รอดพยาธิ์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในโอกาสเยี่ยมชมบูทเครื่องสำอาง MCL ในงาน MINI THAILAND WEEK 2016

TMD เนื้อหอม อุตสาหกรรมส่งออกยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นต่างขอเยี่ยมชม

๒๖ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๔๐

กรุงเทพฯ-26 ม.ค.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้แทนจากศูนย์ข้อมูลการควบคุมความมั่นคงทางการค้า (Center for Information on Security Trade Control: CISTEC) ประเทศญี่ปุ่น นำโดย นาย Shinichi Totsuka บริษัทโตชิบา และนายHitoshi

ภาพข่าว: ทาทาสตีล เข้าแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศคนใหม่

๐๑ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๐๒

กรุงเทพฯ-1 ส.ค.-ทาทา สตีล บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยนายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ , นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายการตลาดและการขาย และ นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพย์กรบุคคลและบริหาร เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีต่อ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดงานแถลงข่าว เปิดยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาไทยปี 2556

๐๖ ก.ย. ๒๐๑๒ ๑๔:๐๙

กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-124 คอมมิวนิเคชั่นส กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาไทยปี 2556 โดย นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วย นางกุลณี อิศดิศัย นางดวงพร รอดพยาธิ์ นายสมศักดิ์ พณิชยกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในวันอังคารที่ 11

ภาพข่าว: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิด สัปดาห์รณรงค์หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

๐๑ มิ.ย. ๒๐๑๒ ๑๔:๔๐

กรุงเทพฯ-1 มิ.ย.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมเปิด สัปดาห์รณรงค์หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 3 มิถุนายน 2555 โดยมี นางปัจฉิมา ธนสันติ (ขวาสุด) อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมด้วย นางดวงพร รอดพยาธิ์

ภาพข่าว: กรมทรัพย์สินทางปัญญาแถลงยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาไทยปี 54

๐๗ ก.พ. ๒๐๑๑ ๐๙:๕๗

กรุงเทพฯ-7 ก.พ.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วย นางดวงพร รอดพยาธิ์ และนายสมศักดิ์ พณิชยกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาแถลงข่าวผลการดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในปีที่ผ่านมา และแถลงข่าวยุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในปี 2554 ณ

ภาพข่าว: ระดมสมองจากกูรู

๒๑ ม.ค. ๒๐๑๑ ๑๔:๕๔

กรุงเทพฯ-21 ม.ค.-กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมสมองจากกูรูด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย โดยมี นางดวงพร รอดพยาธิ์ (ที่สองจากซ้าย) รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

คต. เดินสายขึ้นอีสานรับฟังความเห็นการเปิดตลาดข้าวภายใต้ AFTA ที่จังหวัดสุรินทร์

๒๕ มิ.ย. ๒๐๐๙ ๑๕:๕๘

กรุงเทพฯ-25 มิ.ย.-คต. กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เดินสายชี้แจงและจัดเวทีสาธารณะรับฟังความเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดมาตรการรองรับการเปิดตลาดข้าวตามความผูกพันภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA วันที่ 25 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเกษตรกร ผู้เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ทียูเอฟ ร่วมแสดงความยินดี

๒๓ ก.ย. ๒๐๐๘ ๑๖:๑๙

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เข้าแสดงความยินดีแก่ คุณดวงพร รอดพยาธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ณ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี