ดับบลิวเอชเอ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

WHART ติดอันดับหลักทรัพย์ ESG100 สี่ปีซ้อน นับตั้งแต่ปีแรกของการประเมินกองทรัสต์

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕ ๑๔:๕๐

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี