ดารณี วัธนเวคิน ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: สมาคมธรรมศาสตร์ ยินดีกับ นายกสมาคมศิษย์เก่าบัญชี ธรรมศาสตร์

๒๑ มิ.ย. ๒๐๑๑ ๐๘:๓๙

กรุงเทพฯ-21 มิ.ย.-สมาคมธรรมศาสตร์ พิชัย ชุณหวชิระ นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ฯชุดใหม่ อุปนายก ยอดยิ่ง โสภณ, ผาณิต พูนศิริวงศ์,ดารณี สุวรรณสิงห์ และกรรมการ อ.คณิต พีชวณิชย์, พรชัย กิตติปัญญางาม, สุรชัย ดนัยตั้งตะกูล, ดารณี วัธนเวคิน, สมชาย สาโรวาท

ฉลองครบรอบ 30 ปี ชมรมชาวเชียร์ธรรมศาสตร์

๑๙ พ.ย. ๒๐๐๙ ๑๑:๒๑

กรุงเทพฯ-19 พ.ย.-วันเดอเร็กซ์ วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 เวลา 16.00 21.00 น. ชมรมชาวเชียร์ธรรมศาสตร์ โดย นางดารณี วัธนเวคิน ประธานชมรมฯ ขอเรียนเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี ของชมรมชาวเชียร์ธรรมศาสตร์ ณ ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เจ้าภาพฝากเรียนเชิญมาพร้อมกันนี้ รับหนังสือ และ CD