ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ให้เกียรติเปิดการเสวนา ?โครงการองค์กรคนดี? จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรม และจริยธรรม วุฒิสภา ซึ่งมี ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็นประธาน และมีผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมงาน อาทิ วรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ถนัด มานะพันธุ์นิยม ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย วุฒิไกร โหวดมงคล ฯลฯ ณ

เสวนาต่อยอดองค์กรคนดี

๑๙ ต.ค. ๒๐๒๐ ๑๓:๐๙

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 6/2560

๐๑ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๐๒

กรุงเทพฯ-1 ส.ค.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ดร.สิรินทร์ แก้วละเอียด ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย รศ.ดร.ธนิต ธงทอง นายภราดร หอมแย้ม ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ นางสาวปัถวี แสงฉาย

ภาพข่าว: บ.ย.ส. 16 ยินดีกับองคมนตรีใหม่

๒๗ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๓๑

กรุงเทพฯ-27 ธ.ค.-โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ดร.ฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ประธานนักศึกษาโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 (บ.ย.ส.) เป็นประธานจัดงานเลี้ยง ด้วยรักและผูกพัน ในบรรยากาศเดิม พร้อมแสดงความยินดีกับ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ

คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร อ.ส.พ.

๑๐ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๔๙

กรุงเทพฯ-10 มิ.ย.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จำนวน 8 คน ประกอบด้วย นายจรูญ อิ่มเอิบสิน นางจิราพร คูสุวรรณ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย รศ.ดร.ธนิต ธงทอง นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ นายสิรินทร์

ภาพข่าว: ยินดีกับ ดร. ฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

๐๖ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๓:๕๒

กรุงเทพฯ-6 มี.ค.-โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ อรนิตย์ บุนนาค อธิบดีอัยการสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ก.บ.ศ. ชั้นศาลฎีกา พล.อ. จิระ โกมุทพงศ์

ภาพข่าว: เปิดนิทรรศการ เครื่องราง ของขลัง

๐๑ พ.ย. ๒๐๑๐ ๑๖:๑๓

กรุงเทพฯ-1 พ.ย.-มิวเซียมสยาม ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ คุณต่อ สันติศิริ ประธานคณะอนุกรรมการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ คุณดุสิต เขมะศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา ที่ปรึกษาสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ