ด้านนวัตกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

CSafe Global แต่งตั้ง Bridget Johnson เป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาด

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ ๐๘:๐๐

CSafe Global ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับอาวุโสคนใหม่ตามแผนกลยุทธ์ โดยดึงคุณ Bridget Johnson มาดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดCSafe Globalผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับการขนส่งเวชภัณฑ์ยกระดับคุณภาพชีวิต ประกาศในวันนี้ว่า คุณ

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๕ ๑๓:๕๖

กระทรวง อว. เปิดเวทีขับเคลื่อนแผนที่นำทางอาเซียนด้านวัตกรรม และเครือข่ายอาเซียนว่าด้วย BCG Model โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕ ๑๓:๓๔

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเวทีขับเคลื่อนแผนที่นำทางอาเซียนด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาระบบนิเวศด้านนวัตกรรมในเกิดในอาเซียน ให้เกิดการประโยชน์ ทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และชุมชนในระดับภูมิภาค

CSafe Global เปิดตัวระบบติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์สำหรับโซลูชันแบบพาสซีฟ

๐๗ ม.ค. ๒๕๖๕ ๐๘:๒๐

CSafe มีระบบติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์และการสั่งซื้อออนไลน์สำหรับโซลูชัน VIP Parcel และ Cell Gene แล้วCSafe Globalผู้นำด้านนวัตกรรมการขนส่งเภสัชภัณฑ์แบบควบคุมอุณหภูมิ ประกาศว่า