ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัท ถ่ายภาพร่วมกันเนื่องในโอกาสเข้าร่วมงาน mai FORUM 2022 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายใต้แนว

NDR ร่วมงาน mai FORUM 2022

๐๔ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๔:๐๒

ชวนเยี่ยมชมบูธตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในงาน mai FORUM 2022

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๕ ๐๙:๕๑

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ชวนผู้ประกอบการ ผู้ลงทุน และผู้สนใจเยี่ยมชมบูธ mai ในงาน mai FORUM 2022 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 พบการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)