ต่างประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

RATCH พร้อมนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าเทรดวันที่ 24 มิ.ย. นี้ วางยุทธศาสตร์ขยายการเติบโตสู่ผู้นำพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑๐:๒๐

'บมจ. ราช กรุ๊ป' หรือ RATCH พร้อมนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าเทรดวันที่ 24 มิ.ย. นี้ เพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงิน รับแผนขยายธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ขยายการเติบโตสู่ผู้นำพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก